İnsan beden ve ruhtan oluşan bir varlıktır. Yeme içme nefes alıp verme gibi olaylar bedenimizle; inanmak sevinmek mutlu olmak gibi olaylar da ruhumuzla ilgilidir. İnsanı diğer yaratıklardan ayıran başlıca özellik işte budur. İnsan beden ve ruh yapısıyla bir bütündür.

İnsan ruh yapısının en belirgin özelliği inanmaktır. Yeryüzünde günümüze kadar inanma ihtiyacı duymamış bir topluluk yoktur. Bunu insanlığın kültür sanat ve geleneklerinde görmekteyiz.

İnanç maddi hayatımızla da ilişkili bir güçtür. İnsanın zorluklara ve güçlüklere karşı dayanıklı olmasını sağlar. İnsana çalışma yaşama ve başarma gücü verir. İnsan hayata inançla başlar ve onunla değer kazanır. Çünkü inancı olan kişi bu inancının gereği olarak kendisine ve birlikte yaşadığı insanlara faydalı olur. İnanç insanı yeni bilgiler kazanmağa götürür. Kişiinancını kuvvetlendirmek için pek çok şeyleri öğrenmek öğrendiklerini düşünüp değerlendirmek ve böylece hayatını düzene sokmak durumundadır. İyiyi kötüyü güzeli ve çirkini böylece ayırt edebilenler ahlâk ve davranış yönünden de kişilik kazanırlar.

Demek ki inanç insanın yaratılışı gereği olan tabiî bir olaydır. Bütün insanların buna ihtiyacı vardır.

Çevremizde gördüğümüz ve göremediğimiz yüz binlerce varlık vardır.Yeryüzünde çeşit çeşit insanlar irili ufaklı pek çok hayvanlar renk renk çiçek ve bitkiler görürüz. Gökyüzünde de ay güneş ve sayısız yıldızlar yer alır. Bunların hepsini gözümüzün önüne getirip düşünürsek kendiliğinden var olmadığını bütün bunları yoktan var eden bir yaratıcının bulunduğunu anlarız. Evrende hiç bir şey kendiliğinden kendi kendine var olmuş değildir. İşte her şeyi yaratan bu yaratıcı Allah’tır. Gözlerimizle Onu görmesek bile evrenin bu eşsiz düzeni bize Onun varlığını göstermektedir. İslâm dininde bütün evreni ve her şeyi yaratan bu varlığa "Allah" denir. Biz Allah’ın varlığına ve birliğine gönülden inanırız.