Yüzyıllarca süren savaşlarda bizden aman dilenen gavurlar kılıcı bırakınca bizi nifakla bölmeyeyoketmeye çalışmaya başladılar.

Bizleri sağcı-solcufaşist-komünistlaik-anti laikmilletçi-ümmetçidinci-ateist
Atatürkçü-anti Atatürkçücumhuriyetçi-irticacıkapitalist-sosyalist gibi isimlerle
kamplara böldüler.Ülkemizde kendi berbat müzikmodadil ve sosyal yaşam kültürlerini soktular.Oysa ki bizim yüzyıllardan ve hatta bin yıllardan miras kültürümüz vardı.Kim kültürümüzü tanıyor?

Öyle ki iştesokaktacemiyetteiletişim ortamlarında ve hatta camilerde kardeş
kardeşe kem bakar oldu.

Kimi cübbe giydikimi bıyık saldıkimi ingiliz aksanıyla konuşur oldukimi aslını
inkar eder oldukimi atasınısoyunusopunu inkar eder oldu.Ülkesini ve milletini aşağılayan herkes gavurlarca ödüllendirildi.

Kardeşlerdostlarvatandaşlarmilletdaşlardind aşlar çoğumuzun atası aynı değil mi?

Orta asyadan Türk boylarından akın etmedik miSelçuklu'danOsmanlı'danTürk boylarından gelmedik mi?Sonra da buradaki diğer halklarla kaynaşmadık mı?

Bilge Kağan'ınŞeyh Edebali'ninAlparslanınOsman Bey'inKanuni Sultan Süleyman'ınFatih Sultan Mehmet'inMustafa Kemal Atatürk'ün torunları değil miyiz?

Camilerde birlikte saf tutankandillerde birlikte el açanmilli ve dini bayramları birlikte kutlayan müslüman din kardeşleri bizler değil miyiz?

Bugün itibariyle birbirimize olan tutumumuz yabancılaştığımızı tokat gibi yüzümüze çarpıyor.Gavurların bizi bölme politikalarının aksamadan işleyen çarkları olmuşuz.Fatih'te atamızdır Atatürk'te.Fatih olmasaydı Atatürk misak-ı milli içine İstanbulu katabilecekmiydi?Ya da Atatürk olmasaydıFatih'in büyük zaferi günümüze kadar devam edebilecekmiydi?Yoksa İstanbulda ezan sesleri yerine çan seslerimi duyulmaya başlanacaktı?

Kısacası tüm değerlerimiz yabancı spekülatif akımlarla kirletiliyor ve içimize düşmanlık tohumları serpiliyor.Bu din yoluylamilliyetçilik yoluyla ve çok büyük oranda avrupalı hain gavurlardan icazet alan siyasi partiler yoluyla yapılıyor.

Uyanmalı ve bunlara karşı ortak harket etmeliyiz.Yoksa savaşarak sırtımızı yere getiremeyenler bizi nifak ile yokedecekler.