Kop Dağı’nın zirvesinde bir kar fırtınasının ortasındayım. Zihnimin üzerinden beyaz bir silgi geçmiş gibi. Başka renge yer yok.

Çok çok uzun yıllar önce ödünç alınmış bir kitabın iç kapağına el yazısı ile yazılmış bir cümle hâlâ aklımda: “Ey her şeyin kendinden evvel beyaz demek olduğu şehir.” Ne kitabın adını ne bu cümleyi yazanı ne de cümlenin gerçek sahibini hatırlıyorum şimdi. Bekleyen otobüsün buzlanmak üzere olan camına yapışmış kar tanelerinin altı köşesini saymaktan vazgeçerek aşağı iniyorum. Rüzgâr atkımın uçlarını uçuştururken beyaza dair cümleler kuruyorum.

Bir ortaokul kompozisyon kâğıdının özenli masumiyetinde hatırlıyorum beyazı önce. Değil mi ki renkler safiyet sıralamasına sokulsa başı beyazın çekeceği muhakkak. Papatya beyazdır çünkü. Kar beyazdır. Ana sütü beyaz gelinlik bembeyazdır. Nuranilik ve mucize beyaza bakar. Elini koynuna sokup çıkardığında Hazret-i Musa’nın eli beyazdır. Batı resminde temizliğin mücessem varlığı Meryem; simgesi beyaz zambaktır. Geçmişi iptal ettiği gibi geleceği de vaad eder beyaz. Yeni başlangıç beyaz sayfadır bu yüzden. İyi dileklere en çok o yakışır. Her şeyin tazmini telâfisi garantisi beyazdadır. Beyaz bayrak taşıyan su içen yılan gibi dokunulmazdır.

Beyaz sökün eder. Karadeniz’in siyah dalgaları üzerinde köpükler bembeyazdır. Mevlevî cübbesi siyahtır beyaz tennure ancak onun ardından açılır. Asaleti temsil ettiğinden olsa gerek Bolşevik devrimi sonrası aristokratların kurduğu ordu Beyaz’dır. Fransız devrimi karşıtlarının da rengidir aynı sebepten. Onca rengin sıradanlığından bıkmış doğa beyazı bir armağan ayrıcalığında sunar yaratıklarına. Onları rengiyle hatırlatır. Beyaz kurt beyaz kaplan beyaz ayı beyaz kedi. Yazarlar şairler rağbet eder beyaza. Beyaz Gemi Beyaz Diş Beyaz Zambaklar Ülkesinde. Yüzyıllarca siyah adamın karşısında kendi rengine vurgu yapar beyaz adam. Kimi asaletin simgesi olarak inceden alaya alınır Orhan Veli’nin “Beyaz Maşlahlı Hanım”ı; kimi aynı sebeple yüceltilir Ercüment Ekrem’in Beyaz Şemsiyeli’si.

Bunca safiyet vurgusunda beyazdan beklenen de renk olmamasıdır. Vakıa tonu yoktur beyazın. Açığından koyusundan söz edilemez. Kırığından kirlisinden kırgınından söz edilebilir ancak ki o da artık beyaz değildir. Sadece beyaza uğramıştır. Çünkü beyaz sadece kendisidir. Başka renklerle karışmaz. Karışırsa beyaz olmaz.

Hal böyleyken ressamın paletinde en zor renktir. Bütün renkleri yutar renksizlik kılar. Yanına aldığı renk onu parlatırken kendini değersizleştirir. Acemi ressamlar kaçar beyazdan bu yüzden. O ancak usta ressamın tecrübeden neşet eden cesaretinde var olabilir. Çiğleşmeden göz yakmadan armoninin bir parçası olarak görünebilir. Bundan sebep kendisiyle boy ölçüşebilecek sadece siyah vardır. Yaşamın anlamını bölüşmüşlerdir bir bakıma. İki sonsuzdur siyahla beyaz. Birinden gelen diğerine gider Hây’dan gelip Hû’ya gider gibi. Hayat beyaz ile siyah arasında açılmış bir parantez; beyaz yolun ya başı ya sonudur. Başka şansı yoktur.

Siyahta tanımlansa da “yer altı”nın en fazla rağbet ettiği renktir o kirlenmeyi en fazla gösterdiğinden mecal bulup da saklayamadığından. Masumiyetin rengi olduğundan tehlikeli kışkırtıcılığı da içinde taşır. Hedef tahtasıdır. Belki bu yüzden Dostoyevski’nin onca karanlık dünyasında beklenmedik bir göz aydınlığı gibi çıkar karşımıza Beyaz Geceler. İlk anda aklımıza bitip tükenmeyen kar beyazı gelse de Nastenka umulmadık bir iyimserliğin gökleri altında bir köprünün korkuluklarına dayanmıştır.

Yo hayır. Vazgeçtim. Bir ortaokul kompozisyonu beyazı saflığın ve temizliğin simgesi olarak işleyebilir ancak. Doğru değil beyazın her zaman masum olduğu. Sanıldığı kadar munis değildir o. Bambaşka beyazlar vardır.

Gelinlik. Kefen. Deli gömleği. Beyazdır. Yani kan beyazın yanı başındadır. Az değildir beyazla kanlı bıçaklı olanların sayısı. Siyah-beyaz bir fotoğrafta bütün dikkatleri üzerine çeker idam gömleği. Beyaz feci dokunur fena çarpar insanı.