Gönül dağı'nda bir garip' : Neşet Ertaş
Neşet usta da göçtü.
Da diyorum önceki bütün ustaları bu edat içine aldığım değil belki 'ölüm ölüm hezen ölüm / evden eve gezen ölüm' 'ölüm öyle kara bir devedir ki herkesin evinin kapısına bir gün mutlaka ıhar' demek istediğimden...
Usta hakkında birkaç söz etmek isteyince eski günleri hatırladım.
'Sağ-sol çatışması'nın şiddetli olduğu günler... Neşet Ertaş Saray Sineması'nda konser veriyor. Gençler dönemin gözde "slogan"larıyla örülü şarkılarından isteklerde bulunurlar. Neşet Ertaş biraz sustuktan sonra her zamanki mütevaziliği ile şöyle der :
"Ağam biz böyle parçalar bilmeyiz. Biz gönülle çalar gönülle söyleriz."
Neşet Ertaş -eski adıyla- Abdallar köyünün bugün hala kemaliyle bilinemeyen 'şaman'ı Muharrem Ertaş'tan öğrenir bu (müzikal) edebi. Babası irfani geleneğin müzikal halkasının son büyük temsilcisidir. Heidegger'in Freiburg'da bir konsorsiyum sonrası Japon bilgelerle söyleşirken tartıştığı 'gei-do'nun yani sanatı insanın kökene ulaşmak üzere girdiği bir yol olarak görüşünün belirtisi. Ertaş selefi büyük Divan Halk Tekke-Tasavvuf şairleri gibi 'gönül dağı'ndan konuşan bir 'Garip'tir. Mahlas olarak seçtiği bu kelime de gösterir ki 'dünyada garip bir yolcu gibi olmanın' sırrına ermiştir.
Televizyon programında sunucunun sorduğu soruyu 'sizden sır çıkmaz...' diye başlayarak cevaplayan bu gerçek sanatçı zanaat ile sanat'ın özdeş ve hakikate ulaşan en büyük yalan olduğunu bilen böylece 'dost eline giden seller'e 'gözyaşını katan' bir derviştir.
Ondan yıllar önce 'kalpten kalbe bir yol' olduğunu öğrenen herkes gibi ben de yıllarca sinemde taşıdığım gizli yaranın bir tabibi olduğunu sanmıştım. Oysa bütün yaraları ve şifa umutlarını boşa çıkaran bir kader sırrının Sezai Karakoç'un deyişiyle 'kaderin üstündeki kader'in biraz olsun farkına vardıkça Neşet Ertaş'ın türkülerini daha çok sever oldum.
Bizim geleneğimizde Saadet çağından itibaren şiirle yani 'mülklerin en tehlikelisi' ve 'uğraşların en masumu' olan bir dille konuşmak bir gösteriş ve oyun değil bir düşünce derinliğinden bir algı ve kavrayış zenginliğindendir. Yavuz Selim ile Şah İsmail'in hikayesi bunun çarpıcı bir örneğidir. Bu 'söz ola kese savaşı' diyen bir gelenektir.
Neşet Ertaş'la babasının konuşması da geleneğin ilginç bir örneği olarak belirir.
Leyla'ya gönül verir fakat bazı nedenlerden dolayı babası şiddetle karşı çıkar 'evladım' redifli bir türkü söyler :
"Temiz ruhlu saf kalplisin şöhretsin
Hakkın vardır evlenmeye evladım
Mevlam sana yapanları kahretsin
Aslı bozuk alma dedim evladım
Dokunsalar nazif tene kir gelir
Bizden önce ceddimize ar gelir
Köle olmak şanımıza zor gelir
Aslı bozuk alma dedim evladım"
Neşet Ertaş kendisini yaralayan 'aslı bozuk'a 'ana'yla cevap verir :
'Ulu arıyorsan analar ulu
Sevmişiz biz onu olmuşuz kulu
Analar insandır biz insanoğlu
Aslı bozuk deme gel şu insana
Aşkı kimden aldın sevgiyi kimden
Aslı bozuk deme gel şu insana
Soracak olursan eğer ki benden
Aslı bozuk deme gel şu insana
Yazımızı felek yazdı Mevlâdan değil
Senin dediklerin evladan değil
Her hata suç bende Leylâ'dan değil
Aslı bozuk deme gel şu insana"
Muharrem Ertaş oğlunun bu 'ulu ana' göndermesine boyun eğer ve
'Küsmedim Neşedim kahrettim sana
Baban değil miydim sormadın bana
Olan olmuş yavrum ne deyim sana
Sen aklını yitirmişin evladım"
Bu şiirsel konuşma Neşet'in Leyla ile evlenip ayrılmasından sonra da sürer. Bu kez Neşet Leyla'ya hatanın kendisinde olduğunu söyler :
Bilemedim kıymetini kadrini
Hata benim günah benim suç benim
Eliminen içtim derdin zehrini
Hata benim günah benim suç benim
Bir günden bir güne sormadım seni
Körümüş gözlerim görmedim seni
Boşa mecnun eylemişim ben beni
Hata benim günah benim suç benim"
Neşet Ertaş'la babası ve Leyla arasındaki bu hikayenin sonuçta evrildiği yer ise şudur :
'Cahildim dünyanın rengine kandım
Hayale aldandım boşuna yandım
Seni ilelebet benimsin sandım
Ölürüm sevdiğim zehirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin
Sözüm yok şu benden kırıldığına
Gidip başka dala sarıldığıma
Gönlüm inanmıyor ayrıldığına
Gözyaşım sen oldun kahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin
Garibim can yıkıp gönül kırmadım
Senden ayrı ben bir mekan kurmadım
Daha bir gönüle ikrar vermedim
Batınım sen oldun zahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin'
Böylesi bir zengin dilden bugün alabildiğine ötekileştirici sağlıklı konuşmanın önünü tıkayan kör ve kadük bir 'iletişim dili'ne nasıl saplandığımız bir yana bu 'melal'i anlamaktan da uzaklaştık. Gönül dağından zekanın ve onun kullanıldığı kurnazlığın ağına düştük.
Adnan Yılmaz'ın 'Abdal Anıları'ndan öğreniyoruz :
"Muharrem Usta'nın gençlik dönemidir. Oğlu Neşet de yetişmiş gelmiş ün salmaya başlamıştır sanatıyla... Civarda zenginliği ile ünlenmiş bir ağanın düğünü olacaktır. Ağa bekler ki "Teber Uşağı düğün yapacağımı duymuştur. Çıkarlar gelirler yanıma..."
Ağanın hanımı anlatılanlara göre Muharrem Usta'nın sanatına hayrandır. Bunu beyine söyleyip "Muharrem'e haber sal gelsin" dediyse de ağa "Benim haber salmama ne hacet!" deyip geçer. Ağanın beklediği olmaz. Muharrem Usta ağaya varıp da "Düğünün varmış ağam biz gelelim" demez. Ağa buna sinirlenir. Tez elden haber gönderir adamlarına: "Düğünüme Hacıbektaş'tan sanatçı getirin!" Bu arada ağanın hanımı Muharrem Usta'ya düğün davetiyesini ulaştırır. Hacıbektaş'tan gelen sanatçılar düğünü çalmaya başlar. Başlar başlamasına da ağanın hanımının aklı Muharrem Usta'dadır. Düğünün daha birinci günü Muharrem Usta "Okuntu"ya uyarak düğüne gelir. Gelince ne görsün? Hacıbektaş'lı sanatçılar Muharrem Usta'nın sanatının ünü karşısında ona saygısızlık ederek dışa vurmaktadırlar. Üstelik biri de "İstek parçan var mı? " diyecek kadar ileri gider. Oysa oradaki davetliler Hacıbektaşlı sanatçıların sazı Muharrem Usta'ya bahşeylemelerini beklemektedir. "İstek parçan var mı? " sözüne bütün enginliği ile ayağa kalkarak cevap veren Muharrem Usta taşı gediğine koymakta gecikmez: "Benden yani Muharrem Ertaş'tan oğlu Neşet Ertaş'tan kaynı Çekiç Ali'den yeğenim Hacı Taşan'dan söylemeyinden ne söylerseniz söyleyin! " Hacıbektaşlı sanatçılar şaşırmıştır. Sohbeti dinleyen ağa Muharrem Usta'ya kızarak "Geriye bunların söyleyeceği ne kaldı Muharrem?" der. Tartışmalarını izleyen ağanın hanımı sözünü esirger mi? Bey bey işte onu bir bilseydin! " Ağanın hanımının sözleri karşısında Muharrem Usta durur mu : "Ağam ağam paramın hatırı olur demesen de bize gönül bahşeyleseydin biz de senden emeğimizi esirgemezdik!"
(*) Haşim Akman'dan ödünç alınmıştır.