“En güzel mabedi olsun diye en son dinin
Budur öz şekli hayal ettiği mimarının.
Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi
Seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kudsi tepeyi;
Taşımış harcını gazileri serdarıyle
Taşı yenmiş nice bin işcisi mimarıyle.
Hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne
Uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne
Taa ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları..”

Yahya Kemal Beyatlı “Süleymaniye’de Bir Bayram Sabahı” adlı mükemmel şiirinin bir bölümünde böyle yansıtır bu ulu mabedin ruhunu… O ruh sizi şehrin tarihine alıp götürmek için fırsat kollar her daim.

Her seferinde Süleymaniye’ye gitme fikri bile gönlünüzü şen etmeye yeterde artar.

Hele bir de vakitlice yola revân olup tarihin sırlı penceresini aralayarak atarsanız adımlarınızı fevkalâde güzel hatıralar yaşarsınız.

Bir köşe başındaki tarihi çeşme kargir bir yapının taş duvarları ulu bir çınarın asırlara meydan okuyan gövdesi adeta size birşeyler fısıldar.

Minarelerin yer ile yeksân olan gölgeleri adımlarınızı takip eder durur. Vakit devreye girip göklere yükselen ince musıki başladığında ise ruhunuz ahengin iklimine erişir.

Yahya Kemal’in de işaret ettiği gibi her yanından sonsuzluğu gören bir mekânın adıdır Süleymaniye sırtları.

Yeni Camii’nin kubbe kubbe göğe yükselen edasına şahitlik edip meydandan Kızılhan Sokak başında şöyle bir durup baktım etrafıma…

Bu sokak başında Mimar Koca Sinan’ın değerini bir kez daha müşahade ettim. Zira Süleymaniye Külliyesi’nden yaklaşık 10 yıl sonra bina eylediği Rüstem Paşa Cami Süleymaniye’nin haşmetli kubbesi ve dost canlısı minareleriyle müthiş bir zarafet içindeydi.Ragıp Gümüşpala Caddesi Kızılhan Sokak Mahkeme Sokak ve Hasırcılar Caddelerinin ortasına hapsedilerek şehrin hengâmesine direnen Rüstempaşa Camii Sinan’ın yapılarındaki topografik seçimlerde ne kadar isabetli kararlar aldığının bir sonucuydu.

Keza Süleymaniye Üsküdar Mihrimah Sultan Edirnekapı Mihrimah Sultan Şehzade ve Selimiye Külliyesi ser mimarın isabetli tercihlerinin bir neticesidir.

Sinan’ın tercihlerine bir kez daha hayran kalarak Tahtakale’nin kalabalığına karışıp Uzun Çarşı Caddesi'nde adımlarımı hızlandırdım.

İsmetiye Caddesi’nin bi ucunda beliren ve Süleymaniye Hamamı’nın aydınlık feneri üzerinden yükselerek haşmetini ufak ufak hissettiren ulu kubbe yorgunluğumu unutturur bir keyfiyetle gülümsüyordu. Neden sonra o gülümsemenin aslında acı bir hüzün olduğunu farkedecektim.

Yol üzerinde sivri kemerlerinde gün ışığının raks ettiği gelen geçene hayrat olan bir çeşme karşıladı. Mirahur Hasan Ağa Çeşmesi.

Etrafındaki ucubelerin ortasında dağıttığı hayrın sonlanmaması namına yaşama iştiyakıyla dolu olduğunu farkettim çeşmenin.Şairin “Güzellik Mekânı Âb-ı Hayât Çeşmesi” deyu ebced hesabıyla düşürdüğü tarih h.1133/m.1720. Kitâbesindeki ruhanî hendeseyi biraz seyreyledikten sonra Şamdancı Sokak’tan dalıp külliyenin bir parçası olan Süleymaniye Hamamı'na ulaştım.

Tarihi hamam şimdilerde özel bir işletmeye devredilerek ne acıdır ki yerli kullanıcılara kapatılmış vaziyette. Nasıl bir ticari anlayıştır ki bu koskaca tarihi mekân yabancı turistlerin gönlünü almak üzere öz sahipleri olan halkımıza kapalıdır?Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Salis ve Rabi Medreseleri’nin metruk haliyle hüzünlenerek ilerledim. Bu hali görüp iç geçiren turistlerin samimi hissiyatı dayanacak hali kalmamış bu medreseler için kılını bile kıpırdatmayanları neden utandırmıyor dersiniz?

Ve Mimar Koca Sinan’ın Bab-ı Meşihat (Şeyhülislâmlık) kapısı çaprazındaki mütevazı türbesinde huzurla yattığından mütereddid bir halde ellerimi açıp ruhu serinlesin diye bir fatiha hediyye eyledim.

Yakın dostu şair Saî’nin mütevazı türbenin kitabesine düşürdüğü ve Mimar Sinan’ı özetleyen mısralarına daldım uzun uzun:

Ey eden bir iki gün dünyâ sarayında mekân / Cây-ı asayiş değildir âdeme mülk-i cihân

Hân Süleyman’a olup mimar bu merd-i güzin / Yaptı bir cami verir Firdev-i Alâdan nişân

Emr-i şâhiyle kılup su yollarına ihtimâm / Hızr olup âb-ı hayâtı âleme kıldı revân

Çekmece cisrine bir tâk-ı muallâ çekti kim / Aynıdır ayine-i devranda şekl-i kehkeşân

Kıldı dört yüzden ziyâde mescid-i âli binâ / Yaptı seksen yerde câmi bu aziz kârdân

Yüzden artık ömr sürdü akıbet kıldı vefât / Yattığı yeri Hudâ kılsın anın bağ-i cinân

Rıhletinin Sâ’i-i dâli dedi tarihini / Geçti bu demde cihândan pîr-i Mimârân Sinân

Belki de bugüne kadar hiç farkedilmemiş ya da en azından benim yeni farkettiğim bir güzelliği sizlerle paylaşayım.

Türbeyi öyle bir noktadan seyre daldım ki türbe yapısının bitişiğindeki sebil kubbesi Süleymaniye’nin haşmetli kubbesini kapatıp üç şerefeli minarelerini iki yana alarak adeta Sinan'ın kubbeler mimarı olduğunu yine mimari bir görüş zenginliği ile ifade ediyordu sanki.

İşte ruhumu coşturan beni kendisine bir kez daha hayran bırakan o görünüş zenginliği:Daruzziyâfe ve Tabhâne binalarının olduğu Şifâhane Sokak’ta ilerlerken yıllardır tamamlanamayan restorasyon çalışmalarını izledim bir süre. Sağ yanımdaki Tabhâne kubbelerinin yanından yükselen bacalar tamirat geçirmiş geçirmesine lâkin üzerine atılan boyanın orjinaliyle uzaktan yakından alakası yok. Öyle sırıtıyordu ki “Keşke tamir etmeyip olduğu gibi bıraksaydınız” dedim kendi kendime.Restorasyon faaliyetlerini her zaman olumlu bulurum lâkin yıllarca bitirilemeyenler için de çok hüzünlenirim. Neredeyse Mimar Sinan’ın camiyi inşa ettiği süreye erişecek bu restorasyon işlemleri.Yabancıların şaşkın bakışları ve dozerlerin arasından geçip caminin haziresine geçmek istedim “Şeref-ül mekân bil mekîn” diyerek. Maateessüf oranın da kapatılmış olduğunu gördüm. Akla ziyân bu uygulamaya isyan etmemek elde değil. İnsanların kabir ziyareti özgürlüğünü de kısıtlayan bir gasp!

Süleymani Külliyesi’ni ve dahi Osmanlı dönemi yapılarını bundan sonraki yazılarımda da dile getirmeye gayret edeceğim.

Konuyu Prof. Dr. Sadettin Ökten hocanın aktardığı ve Süleymaniye Külliyesi’nin yapımıyla ilgili bir rivâyetle şimdilik nihayetlendirelim.

Sultan Süleyman Han bir cami yaptırmak ister lâkin nerede olacak nasıl olacak bilmez. Bunun üzerine mâna âleminde bir işaret verilir ve bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz’i görür. Efendimiz hünkârın elinden tutup bugün ki caminin olduğu yere getirir ve bir bir anlatır; “Kubbesi şöyle minberi mihrâbı minaresi böyle olsun.”

Hünkâr sabah uyandığında; “Tiz mimar başını çağırsınlar!” deyu emir buyurur. Sinan huzura gelir apar topar. Hünkâr; “Gel seninle bir yere gideceğiz” der ve bugünki Süleymaniye Camii’nin olduğu yere gelirler.

Padişah orada rüyada aklından kaldığı kadarıyla anlatır nasıl bir camii murad ettiğini. Fakat bir kısmını hatırlayamamış. Sinan bir tebessüm ederek; “Sultanım desturunuz var ise kulunuz ifâde etsin. Padişah şaşkınlıkla; “Söyle bakalım” der.

Sinan anlatmaya başlar. “Şurayı şöyle yapacağız burayı böyle yapacağız.” Padişah şaşırır zira rüyada anlatılanların aynısını anlatıyor. Bunun üzerine; “Sen bunu nereden biliyorsun mimar başı?” El-cevap; “Allah Rasulü size camiyi anlatırken arkanızda da ben duruyordum hünkârım.”Tüm bu hüzünlü havanın ardından Daruzziyâfe’nin bitişiğindeki Lâlezar’da dost meclisimizi beklemeye koyuldum.

Mekânları sakinlerinin yanında misafirleri yaşatır diyerek bir çay kahve muhabbeti etrâfında buluşalım dedik ve Lâlezar’da bulduk kendimizi.

Hepsi birbirinden kıymettar dostlarım; Selâhaddin Kocaaslan Feridun Özdemir Yunus Göksu Sait Çamlıca Seyfullah Kartal Bünyamin Yılmaz teşrif ettiler bu güzel muhabbete.Çaylarımızı yudumlarken evrâk-ı metrukeden çıkmış havadisler ile gündeme ilişkin konulardan dem vurduk.

Güneşin Lâlezarı terketmeye başladığı akşam demlerinde ise bir sonraki Süleymaniye buluşmasının temennisiyle mekâna ve dostlara vedâ ettik.

Hoşça bakın zatınıza!Aydın ÇAKIRTAŞ