Ormanda büyüyen adam azgını
Çarşıda pazarda insan beğenmez.
Medrese kaçkını softa bozgunu
Selâm vermek için kesan beğenmez…


Elin kapısında karavaş olan
Burunu sümüklü gözü yaş olan
Bayramdan bayrama bir tıraş olan
Berbere gelir de dükkân beğenmez.


Âleme ta'n eder yanına varsan
Seni yanıltır bir mesele sorsan
Bir cim çıkmaz eğer karnını yarsan
Câmîye gelir de erkân beğenmez.


Dağlarda kırlarda gezen bir yörük
Kimi tımar sipah kimisi bölük
Bir elife dili dönmeyen hödük
Şehristana gelir ezan beğenmez.


Bir çubuğu vardır gâyet küçücek
Zu'm-u fâsidince keyf getirecek.
Kırık çanağı yok ayran içecek

Kahvede fağfûrî fincan beğenmez.

İş gelmez elinden gitmez bir kâre
Aslında neslinde giymemiş hâre.
Sandığı gömleksiz duran mekkâre
Bedestene gelir kaftan beğenmez.


Kazak Abdal söyle bu türlü sözü
Yoğurt ayran ile hâllolmuş özü
Köyden şehre inse bir köylü kızı
İnci-yakut ister mercan beğenmez.


Kazak Abdal