Çok sevdiğim bir tiyatrocu vardı. Ankara'da hiçbir oyununu kaçırmadım. Tiyatroda ön sıraya yerleşir hayran hayran izlerdim... Bazen nasıl doğal bazen yaşayarak oynardı... Bayılırdım.
Sonra televizyon dizilerine başladı. Yine usta işi komedilerde kara mizah yapıyordu. Hem güldürüyor hem de alttan alta düzeni eleştiriyordu. Üçkağıtçılığı... Düzeysizliği... Vurkaççılığı yere vuruyordu.
Geçenlerde bir demecini okudum.
Kemal Sunal taklidi di­ziler çekmekle eleştirili­yordu. Hem de aynı se­naryoları farklı isimle arakladığı söyleniyordu. Yanıtı şuydu:
"Mecburum. Kendi açımdan bir başlangıç bu..."
Bayıldım bu yanıta. "İşte kara mizah. Usta yi­ne döktürüyor" dedim kendi kendime.
Öyle ya hani piyasada kendine yer açmaya çalışan ucuz "sahne sanatkarları" istemeye istemeye soyununca aynı yanıtı veriyorlar ya "usta da onlarla kafa buluyor" dedim.
Söyleşi devam ediyordu:
"Ama aldığımız ratingler (izlenme oranları) çok yüksek. Son programa tam 56 reklam aldık".
Yattım yerlere... İşte ben böyle mizah seviyo­rum. Ciddi görünüp inceden inceye eleştireceksin olup biteni. "Nasıl da alaya almış herşeyin rakamların testine sokulduğu düzeni..." Öyle ya ne yap­tığın değil kaç reklam aldığın önemli... Günümüz­de nitelik değil niceliğin borusu ötüyor. İzlenme oranın düşükse söylediğin laftan kime ne?
Bu mizah şaheserini kutlamak için yazının ya­yınlandığı dergiyi aradım. Karşımdaki ses kem-küm etti bir süre. Saflığımı yüzüme vurmamak için lafı biraz çevirdi sonra da "Ama o bunları ciddi söylemişti" dedi.
Meğer üstad yıllardır kendini oynarmış. Ben ne bileyim. Kapattım televizyonu...

* * *

Bari dergi okuyayım dedim. Bir dergi aldım. Üzerinde "en kalın dergi bizim dergi" yazıyordu. Bir başkası "bizimkinin boyu öbürlerinin iki katı" diye böbürleniyordu.
İçindeki bir yazıda ***** boyuyla evlilikte saa­det arasında korelasyon hesapları vardı: "En uzun ya da kalın olmak önemli değil işlevi önemli" filan gibi birşeyler yazılıydı.
Sıkıldım okumadım. “Zaten okunacak bir şey olsa herhalde derginin kalınlığıyla ya da boyuyla değil yazılarıyla öğünürlerdi" dedim.
Sonra gazetelere gözattım. "En çok satan" ga­zetede parti liderleri meydanları en çok kendilerinin doldurduğunu ispata çalışıyorlardı.
Ne de­diklerinden çok kaç kişiye ne dedikleri önemliydi çünkü... En büyük kalabalığı toplayan en iyi lider­di.
Askerler; savaşta kaç kişiyi tepelediklerinin bir listesini vermişlerdi. Kim daha çok öldürürse savaşı o kazanacaktı. "Adalet" değil "güç" önemliydi çünkü... "Güçlü" olan kazanır ve kendi adaletini tesis ederdi.
Diplomasi sayfaları her soruna "reel-politik" açısından bakıyordu. "Birleşmiş Milletler"de kaç el kalkar "süper güç" ne der iktidara kim gelir..?
Spor sayfasında en çok gol atan oyuncudan "kral" diye sözediliyordu. Ona pas verenler takım oyununu sürükleyenler olsa olsa kralın ayak takımıydı.
Magazin sayfasında medyanın yeni yıldızı kaç kadınla yattığını anlatıyordu ballandıra ballandı­ra... Nasıl olsa kimsenin kalite testi yapacak hali yoktu...
Ekonomi sayfalarına bakarsanız hayat basit bir ciro hesabından ibaretti. En çok kazanan; en fazi­letli olandı. Ne iş yaptığı paraları nereden kazan­dığı kendisini ilgilendirirdi.
Sıkılıp televizyona kaçtım. "En çok izlenen kanal” da "en iyi giyinen" başbakan "en iddialı ko­nuşmasını yapıyordu: "Nüfusumuz 60 milyon. Yarısı 25 yaşın altında... Korkun bizden..."
"Herhalde nüfus planlamacılarını korkutuyor" dedim meğer Yunanistan'ı korkutuyormuş. Sa­vaşta kaç genci araziye sürebileceğimizi hesapla­dım; iyi rakamdı.
Sıkıntımı dağıtır diye bir kaset taktım. Bu "haf­tanın en çok satan kasetiymiş. Müzik iyi mi kötü mü bilmiyorum ama çok sattığına göre herhalde en iyi müzik" buydu.
Sonra en çok satan yazarın romanına başladım. "O gün bir kitap okudum. Bütün imajım değişti."

* * *

Karar verdim artık ben de "en"li birşeyler yapa­cağım.
En iyi sinema sanatçısı Kemal Sunal mı? En çok o seyredildiğine göre öyle... O halde sadece O'nu seyredeceğim.
Tarihin en çok okunan kitabı "Kavgam" mı? o halde Hitler okuyacağım.
İzlenme oranlarını gösterir listelerden program seçip en çok izlenen kanalda en iyi reklam alan filmleri izleyeceğim.
Haftanın en çok dinlenen kasetler listesine göre müzik dinleyip en çok satan gazetede kendisin­den en çok bahsettiren liderin partisine oy vereceğim.
En kalabalık ülkenin en güçlü ülke olduğu ma­salıyla avunacağım.
Hangi film en iyi gişe yapıyorsa o filme gidecek en rağbette barlar listesinden en gözde içkiler içeceğim. En kalın dergilere bakıp en çok gol atanın maçlarına gideceğim.
"En-tipüften" yazılar yazacak "en-teresan" ol­maya çalışacağım.
Eminim en çok okunan köşe bu köşe olacak. "Mecburum... Kendi açımdan bir başlangıç bu..." "En-tellektüel" sorumluluğu bunu gerektiriyor
"En-ayi" mi dediniz...?
Enayi menayi...
Kaç kişi okuyor siz ona bakın...

Can Dündar...