Strasbourg'da bu yılki "Türk Sinema Günleri"nin başlığıydı "Öylesine uzak öylesine yakın." Sanki Türkiye'nin Avrupa'ya Avrupa'nın Türkiye'ye mesafesini anlatıyordu. Euroimage beş yıl içinde eğitim senaryo geliştirme ve dağıtım alanında 70 milyon Euro harcayacak. Türkiye'nin bu fondan yararlanabilmesi için Kopenhag kriterlerine benzer zorunluluklar var.

Kopenhag'daki AB zirvesinden birkaç gün ön­ce Strasbourg'da "Türk Sinema Günleri"nin 14'üncüsündeydik.
Türkiye'nin "tarih"ten sınıfta kaldığı günlerde "sanat"tan iftihara geçişine tanıklık ettik.
Avrupa Konseyi bünyesin­de Avrupa sinemasını destek­lemek için kurulan Euroimage'ın Türkiye temsilcisi Faruk Günaltay Türkiye AB'ye girecekse bunun sadece diploma­tik politik ya da ekonomik gi­rişimlerle olmayacağını Avru­palı kimliğinin fazlasını gerek­tirdiğini söyledi. "Fazlası" iki kültürün birbirini daha yakından tanımasıydı ve "bunu da en iyi sine­ma yapabilir"di.

* * *

Yarın Türkiye'nin üyeliği Fransa'da referandu­ma sunulsa eminim yolu Odyssee'den geçenlerin oyu farklı olacak.
Odyssee Strasbourg'da Günaltay yönetiminde Hollywood'a direnen tarihi bir sinema...
Burada her Aralık'ta düzenlenen "Türk Sinema Günle­rinde hem Fransızlar hem Fransa'da yaşayan Türkler Yeşilçam'ın son filmleriyle yönetmenleri ve oyuncularıyla bulu­şup konuşuyor.
Bu yolla da Türkiye'yi daha yakından daha içeriden tanı­yor.
Bu yıl da örneğin Güneydoğu ko­nusunda diplomatların diyemediğini hem Osman Sınav'ın "Deli Yürek"inden hem Handan İpekçi'nin "Büyük Adam Küçük Aşk"ından dinledi iz­ledi tartıştılar.
Zeki Demirkubuz'un "Yazgısın­dan Aydın Sayman'ın "Sır Çocukla­rından Ümit Ünal'ın "9"undan bambaşka Türkiye'ler damıttılar.

* * *

Gösterilen filmlerin çoğu Euroimage'ın katkısıyla çekil­mişti.
Anlaşma uyarınca 18 milyon Euro'luk Euroima­ge bütçesine Türkiye her yıl 914 bin Euro katkı ya­pıyor. Buna karşılık 2002'de Türkiye'den yapılan başvurulara aktarılan para 1 milyon 200 bin Euro...
Bunun 1 milyon Euro'su ortak film yapımları­na 200 bin Euro'su ise Avrupa filmleri gösteren sinemalarla dağıtan şirketlere aktarılmış.
1990'dan beri Türkiye'den 45 başvurunun 43'ü kabul edil­miş. Bu destekle çekilip dağıtı­lan Türk filmlerini 25 milyon kişi seyretmiş -ki bu Euroimage'ın yıllık seyircinin yüzde 10'unu etkilediğini gösteriyor.
Fransa'daki rakamlar çok daha çarpıcı:
Hollywood'un büyük baskısına rağmen Fransız seyircinin yüzde 45'i artık kendi filmlerine gidiyor.

* * *

Şimdi Euroimage "Media plus planı" adında yeni bir girişim başlatıyor. Bu planla beş yıl içinde eğitim se­naryo geliştirme ve dağıtım alanında 70 milyon Euro harca­nacak.
Türkiye'nin acilen başvurması gereken bu fondan yarar­lanabilmek için de Kopenhag kriterlerine benzer zorunlu­luklar var.
Sinema-tv ilişkilerini düzenleyen bir yasa çıkarılması gi­bi...
Tv'lerin gelirlerinin belli bir yüzdesini film yapımına harcaması gibi...
Bu paralarla yerli sinemaya destek fonu oluşturulması gibi...
Böylece halen yılda ancak 10-15 film çekilebilen Türkiye'de bu ra­kamı 40-50'ye çıkarmak mümkün olabilecek.
Ama tabii ki Euroimage'ın Ko­penhag kriterlerinde "Büyük Adam Küçük Aşk" gibi bir kardeşlik yapıtını yasaklayan kafalara yer yok.
O kafaların değişmesi ve özgürlüğü kısıtlamadan destek olan bir kültür politikasının benimsenmesi gerekiyor.
Bu da "öylesine uzak öylesine yakın" ki...

Can Dündar...