Bir kısa film bir karikatür ve bir belgesel... Yitirilmiş 20 yıldan izler taşıyan üç eser...

Dokuz dakika içinde insanoğlunun koca bir 20. yüzyıl macerasını anlatabilir misiniz?
Hem de küçük basit sıradan sıcacık bir öyküyle...
Norveçli bir yönetmen Hans Petter Moland bunu başarmış.
2002'de çektiği filmi Ankara'da doku­zuncusu düzenlenen Avrupa Filmleri Festivali'nde izledim. (Bu güzelim festivali düzenle­yip yaşatanlara selam olsun).
Filmin adı "Omuz Omuza"ydı. (Orijinal adı "United we stand" maksadı daha iyi an­latıyor).
Film yaşlı dağcılardan oluşan bir ekibin ormanda yürüyüşüyle başlıyor.
Güle eğlene ilerleyen ekip yardım iste­yen bir sesle duruyorlar. Sesin geldiği yere doğru seğirtince genç bir kızın bataklığa saplandığını görüyorlar.
Kıza ulaşabilmek için birer metre arayla ip gibi yan yana diziliyor ve genç kızı elden ele geçirerek kurtarıyorlar.
Filmin en komik bölümü burada başlıyor:
Kız teşekkür edip uzaklaştıktan sonra yaşlı dağcılar orada kalakalıyorlar. Çünkü ayakları batağa saplanmış oluyor.
Çocuksu bir yüz ifadesiyle önce birbirleri­ne sonra çevrelerine bakıyorlar biri gelip kurtarır diye bekliyorlar. Bu arada çamur diz­lerine kadar çekiyor onları içine...
Hava kararırken artık bellerine kadar ça­mura batmış 9 yaşlı adam görüyoruz batak­lıkta...
Bir insanı kurtarmak uğruna girdikleri ba­taklıkta hepsi birden çamura saplanmış vazi­yette belki korkularını yenmek belki dünya­ya seslerini duyurabilmek için bir marş söyle­meye başlıyorlar.
Söyledikleri marş:
"United we stand"...

* * *

Bu naif öyküdeki duyguyu tanıyorum ben...
Başka insanların mutluluğu uğruna ömrünü hiçe saymış onları kimi zaman onlara rağmen savunmuş sonunda kurutmaya ça­lıştığı bataklıkta saplı kalmış nice insan tanı­yorum.
Onlara şefkatle karışık bir saygı duyuyo­rum.
Bu haftaki Leman'da Mehmet Çağçağ'ın bir karikatürü Moland'ın filmini anımsattı ba­na...
Mahallenin ortasında ortalığı velveleye veren zil zurna olmuş üç "entel"...
Televizyonda popstar yarışmasını kimin kazanacağına kimin kiminle evleneceğine kafayı takmış halkını "omuz omuza" taşla­yan üç "meczup aydın"...
Ve "Sattınız bizi" diye lanetledikleri hal­kın "Seninle ne işim oldu ki satayım" tepki­si...
Belki de "devrim"i gömdüğümüz son 20 yılın en veciz ifadesi...

* * *

Commandante'de Fidel Castro'yu izledi­niz mi?
Yönetmen Oliver Stone'un ortala­ma Amerikalı merakı ile sorduğu (te­rapi yaptırıp yaptırmadığından Che'yi kıskanıp kıskanmadığına ka­dar) üstünkörü sorulara verdiği ce­vaplar öyle samimi öyle rahat ve za­man zaman öyle espriliydi ki...
Hele Viagra sorusuna verdiği "Bana getirdiğin Viagra'dan ölseydim Vi­etnam'da alamadığım madalyayı alırdın" cevabı rakibin salladığı bıçağın nasıl ona kılıç şek­linde iade edilebileceğinin eşsiz bir örneğiydi.
Belgeseli izlerken bi­zim yaşlı dağcıları anım­sadım.
Bir ayağı çukurday­ken bile enternasyo­nal söyleyen o eski tüfekleri...

Can Dündar..