En çok gençler intihar ediyor bu ülkede... Her yıl katlanarak büyüyor ölüme gönüllü giden gençlerin sayısı... Ve onlarla birlikte geleceğimiz de sallanıyor zalim bir ipin ucunda...

Yaşam ağır geliyor giderek daha fazla insana... Özellik­le de gençlere... Geçenlerde Yeni Yüzyıl'da yayımlanan Tuncay Kurtuluş imzalı bir ha­ber farketmeden kaç şiddetinde bir deprem yaşadığımızı gösterdi bize...
Depremin merkez üssü İstan­bul'du...
Habere göre son bir yılda ne olduysa olmuş ve intiharlarda büyük bir patlama yaşanmıştı. İs­tanbul'da son beş yıldır istikrarlı bir şekilde tırmanan intihar va­kaları geçen yıl birden ciddi bir sıçrama yapmış ve ikiye katlan­mıştı. 1994 yılında İstanbul'da in­tihar edenlerin sayısı 267 1995'te 261 1996'da 279 iken bu sayı 1997'de birden 484 ‘e ulaştı.
1997 tarih­li intiharların Türkiye bilan­çosu ise 1815 ölüydü.
Bu rakam­lar size anlamsız gelebilir. Ama ha­berin içinde önemli bir ayrıntı daha var.
İntihar edenlerin büyük çoğunlu­ğunu 15-24 yaş arası gençler oluştu­ruyor.
Çoğunun intihar nedeni; ruhi bu­nalım...
Çoğunun intihar yöntemi; iple kendini asma...

* * *

Ne oldu da daha 10 yıl önce ke­yifle okul asanlar bugün çaresizce kendilerini asar ol­dular?
Nasıl bir umutsuzluk içindeler ki gönüllü sahile vu­ran balinalar gibi gencecik gövdelerini bir ipin ucunda sallandırabiliyorlar?
Öyle köprü üstü şovları filan da yapmıyorlar üstelik... Ne bol gelirli bir iş ne terketmeyecek eş istiyorlar... Ge­ride kırık dökük satırlar bırakıp bir köşede sessizce boyunlarını uzatıyorlar kendi kur­dukları darağaçlarına...
Çekip alamıyoruz onları gö­nüllü tekmeledikleri taburele­rin üstünden... O ip boğazını sarmalayıp nefesini kesmeye başladığında kaçı pişman olu­yor acaba? Kaçı "Biri yetişip kurtarsa" diye çırpınıyor son nefesinde: kaçı tevekkülle bo­yun eğiyor ölüme?
Bir an için düşünün ne olur: 15 yaşında bir çocuk nasıl 10. kattan aşağı bırakır tazecik be­denini? Nasıl gaz borusunu kur­tarıp musluğundan ölümü kok­layarak sabahı olmayan bir ge­cede uykuya çekilir; nasıl bir kü­vet dolusu sıcak suya yatırır kan kusan bileklerini? 20'li yaşların­da bir genç vücudu ezilmiş bey­ni ölüme direnen bir kedi yavru­su gibi nasıl trafiğin ayakları al­tına atar kendisini? Nasıl kıyar o pırıltılı beynine kurşun sıkar­ken; bir avuç hap yutup nasıl sa­bırla bekler ölümü?
Neden bu kadar genç inti­har?
En çok dışlananlar ve en kırılgan olanlar onlar da ondan mı?
Kalpleri henüz nasırlaşmadığından mı?
Yaşamın hoyratlığı karşısında en çabuk onlar gerile­yip vazgeçtiklerinden mi?
Varolduklarını kanıtlamanın tek yolunu yok olmak­ta gördüklerinden mi?
Dışa vuramadıkları öfkelerini kendilerine yönelttik­lerinden mi?
Sınavlar geçit sevdalılar yüz ebeveynler izin verme­diğinden mi?
Hayat hiç gülmediğinden mi?
Ufukta umut görünmediğinden mi?

* * *

Neden olursa olsun şunu bilmeliyiz ki bir toplu­mun en büyük kanserojenidir "genç intiharları"...
Kırık hayallerle ölüm karanlığına atlayan her genç kayan bir yıldızdır bizi sarmalayan gökyüzünden...
Siz ardından ne dilek tutarsanız tutun bir süre sonra bulacağınız kapkaranlık bir geceden ibaret olacaktır.


Can Dündar...