Sevgililer Günü münasebetiyle bu mühim suale cevap veriyorum: "Birbirimize yetemiyoruz artık!.." Kadınlar feraceleriyle çıktılar mesire yerlerine... Babaları dışında erkeklerle karşılaştılar. Onlar göz süzdü öbürleri bıyık büktü. Tensel temas ihtimal dahiline girdi.

Bu Sevgililer Günü'nün en popüler şarkısının "Neler olu­yor bize" olması şaşırtıcı değil mi?
Anlaşılan o ki İlhan Şeşen'in dilden dile gezen sorusu her­keste bir karşılık buldu; herkes önce kendine sonra sevdiğine aynı şeyi sordu: "Neler oluyor bize?"

* * *

Bizim topraklarda kadınla erkek ilk kez bundan 150 yıl önce Göksu'da karşılaştılar.
Taassubun kalın zincirinin gevşediği kıpırdanma yıllarıy­dı.
Kadınlar feraceleriyle çıktılar mesire yerlerine... Babaları dışında erkeklerle karşılaştılar.
Onlar göz süzdü öbürleri bıyık büktü.
Tensel temas ihtimal dahiline girdi.
Bu ihtimali düşleyip karşılıklı "ah" çektiler.
O dönemin koşullarında pek cüretkâr sayılan Mahmure Hanım'ın kantosu Rampa bir vapurun kıyıya yanaşmasını kadının erkeğe yakınlaşması anlamında kullanıyor ve "Ram­pada patlar bomba" diyordu.

* * *

Zamanla rampada patladı "bomba..."
Kadın ve erkek son 150 yılın ilk yarısında biraraya gelebil­me mücadelesi verdiler.
Feraceler açıldı taassup örtüsü yırtıldı; buluştular. Başta iyi gibiydi işler... Ama kadın da eve ekmek taşımaya başlayınca ortalık karıştı. Kızlar baba­larına eşler kocala­rına diklenmeye başladı. İlişkinin pa­sif aktörü aktive ol­muş onun beklen­tileri duyguları ihtirasları da dev­reye girmişti.
Denklem hep­ten çok bilinmeyen­li hale geldi.
Aile dışa açıldıkça başka hayatları tanıdı kendisininkiyle kıyasladı.
Televizyon sinema internetle büsbütün genişledi algı pencereleri...
"Çaresiz boyun eğme"nin ve "gönüllü katlanma"nın çağı sona erdi.

* * *

İlk kez Göksu'da göz göze gelen kadın ve erkek 150 yıllık birbirini keşif serüveninde bitap düştü.
Kurdukları monoton ilişki nihayetsiz bir labirent gibi sü­rekli yeni çıkmazlara açılmaya başladı.
Ev içindeki sinsi güç mücadelesi aşkı hepten aşındırdı.
Kimse karşısındakine yetmez kendinden bir şey feda et­mez oldu.
Kadın ve erkek uzaklaştıkça birbirini yakınlaştıkça uzak­lığı özler oldu.
Evlilik bir sığınağa bir tutsaklığa mütemadi bir iç savaşa anlaşılmadığından yakınan iletişimini yitirmiş çiftlerin yitik heyecanlar mezarlığına dönüşünce örselendi aşk hüsrana uğ­radı.
Kadın ve erkek en çok arzu ettikleri şeyden en katlanıl­mazı üretti.
Ve enkaza bakıp sordu birbirine:
"Neler oluyor bize..."

* * *

"Rampada patlar bomba" kantosundan "Neler oluyor bi­ze" sorusuna uzanan 150 yıllık çizgide yitirdiğimiz şey "masumiyet"tir bana sorarsanız.
2150'nin sevgililer günü şar­kısını yazacak olanlar "Neler oluyor bize" şaşkınlığımızı pek komik bula­caklardır belki...
... ama muhtemeldir ki rampadaki o ilk heyecan yine özlemle anıla­caktır.

Can Dündar