Şerefle Bitirilmesi Gereken

En Asil Görev Hayattır

Bİr Lokma Ekmek İçin

Şerefini Çİgnetmeye;

Bir Anlık Eğlence İçin

Servetini Tüketmeye

Bir Zamanlık Mevkii

İçin El Ayak Öpmeye

İnsanları ezip Gecmeye

Günlük menfaatler için

Onurunu Terk etmeye

Bir Kısım İnsanlara Kızıp

TÜm İnsanlara Düşman

Olmaya Degmez Bu Hayat..