Orada mısınız?
Bıçak dişli vahşi kurtların cirit attığı bu ya­man siste göremiyoruz birbirimizi...
Şu etraftaki pislik ko­kusunu siz de soluyor musunuz?
Gerçi etrafta at izi it izine karıştı ama so­nunda bütün izlerin ba­samak basamak yükse­lip inin en üst katları­na doğru tırmandığını görüyor musunuz?
Korkuyor musunuz?
Kulak zarlarınız "mert-namert" atışmalarıyla yırtılıyor mu si­zin de...?
Sabah gazeteleri mide bulantısı yaratıyor mu içinizde..? Akşam haberlerinde hiç küf­retmediğiniz kadar küfrediyor musunuz siz de?
"Bildiklerimi bir açıklarsam" dayılanmaları sizde de aynı kahrolası bıkkınlığı aynı "Açıkla da bitsin bu berbat film" isyanını uyandırıyor mu?
Çekip gitmeler çalıyor mu kapınızı..?
Namusuyla yaşayan milyonlarca insanın bir avuç bozguncu çetenin eline esir düşme­si karşısında öfke şimşekleri çakmıyor mu ruhunuzda..?
Hişt... ses verin orada mısınız?
Bıkmadınız mı gözünüzün içine baka ba­ka yalan söyleyen kelli felli devlet adamları seyretmekten?
"Bu basit bir trafik kazası"cılardan bık­madınız mı mesela? "Bunlar fasa fiso"culardan "Adamcağızın çocuğu hasta o yüz­den ayrıldı"cılardan kendisi başbakanken evi dinlendiği halde basına yakınmak dışın­da birşey yapamayanlardan daha 25 yıl ön­ce "devletin içinde devlet" olduğunu öğre­nip kılını kıpırdatamayanlardan önce bası­nı "gittiği yere kadar götürün" diye yürek­lendirip sonra izler yüksek rakımlı tepelere tırmanınca "...ama devlete de zarar verme­yin" diye ricat çağrısı yapanlardan "Biz devleti çok sevdik o yüzden' çok cinayet iş­ledik" diyenlerden bıkmadınız mı?
Hişt...hişt... oradakiler...niye ses vermi­yorsunuz?
Her çocuk yerine konuluşumuzda kat­landığımız her yalanda sustuğumuz her haksızlıkta dirhem dirhem eksildiğimizi un ufak olduğumuzu küçüldüğümüzü azaldığımızı görmüyor musunuz?
Son dönemde üstümüze pençe pençe ya­yılan iltihaplı yaraların ortaya çıkmasını öz­gür basma cesur savcılara kahraman polis­lere değil kocasını kıskanan kızgın kadınla­ra gözünü para hırsı bürümüş ithal prensle­re sağına soluna bakmadan çıkış yapan uykusuz kamyon şöförlerine borçlu olduğumuzu anlamıyor musunuz?
Hişt... geleceğinize ipotek koyan bu ilti­habı temizlemek için daha hangi tesadüfü bekliyorsunuz?
O engin sabrınız daha kaç eşkiyayı cesa­retlendirecek suskunluğunuz kaç hırsızı zengin edecek; ne zaman tuzları kapıp bağırta bağırta basacaksınız iltihaplı yaraların üstüne..?
Çalınan çocuklarınızın yarınıdır farketmiyor musunuz?
Onlara miras olarak salonununuz başkö­şesine yerleşmiş kör sağır ve dilsiz üç may­mun heykelciği bırakmak fikri üzmüyor mu sizi..?
Son 40 yıldır bütün Avrupa'nın üstüne be­lalı bir bulut gibi çöken bu "gizli devlet" Türkiye dışında her ülke toprağında bağıra çağıra mahkum olurken bir tek Türkiye'de kahramanmış gibi ortada salınıp durması si­nirinizi bozmuyor mu?
"Şu işe el koysa da temizlese" diye bekle­dikleriniz "o iş"in asıl failleri bilmiyor mu­sunuz?
"Kamuoyu" diye "uyuyan bir dev"den sözediliyor hiç duydunuz mu?
Tüm pisliklerinden arınmış "Gizli" dam­galı dosyalarındaki cinayetleri aydınlatılmış binbir belanın tozlar içinde saklanıp durduğu arşivlerine şeffaflığın ferahlığı değmiş ışıl ışıl güneşli bir yarın için silkin­mek ve bu çöküntüden yepyeni bir umut ül­kesi yaratmak fikri süslemiyor mu rüyaları­nızı?
Hişt...ses verin...bittiniz mi..?
Size yalan söylüyorlar istikbalinizi çalı­yorlar kanınızı içiyorlar... bir "hişt" de siz demeyecek misiniz?
Öfke içinde kendi kendinizi yiyip bitirdi­ğiniz köşelerden kafalarınızı çıkarıp "nefes alır gibi" küçücük bir "hişt" sesi çıkarmaya­cak mısınız?
Sait Faik'ten beri bekleyip durduğumuz o meraklı o ürkek o arzulu "hişt" sesi hiç gel­meyecek mi?
"Nereden gelirse gelsin; dağlardan kuş­lardan denizden insandan hayvandan ottan böcekten çiçekten... Gelsin de nereden gelirse gelsin..!
"Bir 'hişt.hişt...' sesi gelmedi mi fena..."
"Geldikten sonra... yaşasın çiçekler bö­cekler insanoğulları..!"
"Hişt..hişt..!"
...orada mısınız..?

Can Dündar...