BİR KADININ TUTKUSU NE KADAR ŞİDDETLİYSE ÖFKESİ DE O KADAR CAN YAKICI OLUYOR. İŞTE BAŞÖRTÜLÜ İKİ KADIN YILLARCA YASALARIN İKTİDARLARIN KİTLELERİN YAPAMADIĞINI YAPTI VE TARİKAT KAPILARINI DELİP GEÇİVERDİ.

Adı ister Fadime Şahin olsun ister Nurdan Erbuğ ister Fatma Akıntürk...
Bir kadının öfkesinden herkes korkmalıdır.
Cezaevleri öfkesi ciddiye alınmamış kadınlarla do­lu... Ve mezarlıklar o öfkeyi ciddiye almayan erkeklerle...
Önce başörtüsüyle çevrelenmiş gözlerinden öfke saçan bir genç kız çıktı ortaya... Televizyon stüdyolarının milyarlık masalarını yumruklaya yumruklaya tarikatların binlerce yıl­lık itibarını ezip geçti.
Sonra duru yüzünde masumiyet ışıldayan bir genç kadın yumuşak se­sinden yükselen her bir sözcükle ko­casının boğazına yeni bir ilmek geçi­rerek elleriyle sehpaya yolladı hayat arkadaşını...
Böylece cin çıkarmadaki hünerin­den dolayı "Cin Ali" diye anılan bir tarikat şeyhi yakın çevresindeki iki kadının öfkesine birden maruz kala­rak karanlık bir kuyunun en dibinde buluverdi kendini...
Şimdi şeyhin suç ortağı diğer er­kekler de biraz endişe biraz korkuy­la bu öfkeden paylarına ne düşeceği­ni bekliyorlar sabırsızlıkla...
İşin ilginç yanı "İslam'da kadının adı yok" "Onlar kadınları sadece ayak işlerinde kullanıyorlar" denilip durulmasına karşın sonunda tarikat­ların kapısındaki kutsal mührü tahsil­li iki Müslüman kadın açtı.
O kapı ki yıllar yılı nice laik ikti­dara nice kızgın kalabalığa rağmen açılmamakta direnmiş ve dışarıya karşı bir erdem yuvası görüntüsü ver­mişti.
Erbakan'ın "Refah iktidarının gerçek mimarları" olarak kamuoyuna tanıttığı başörtülü kadınlar şimdi de "tarikat gerçeğinin asıl teşhircileri" olarak çıkıyorlar kamuoyunun karşısına...
Öfkeli bir kadının önünde ne devletin ne dinin ne de er­kek egemenliğinin duramayacağı bir kez daha tescilleniyor.
Tarihte devletler yıkmış devlet adamları devirmiş bu öf­ke şimdi de Müslüman bir toplumun en hassas damarına basıyor.
Hiçbir yönetsel yasal kitlesel mücadelenin yapamadığını yapıp din tüccarlarının gerçek yüzünü sergileyerek siyasal İslam'a en büyük darbeyi vuruyor.

* * *

İSKİ Skandalı'nın ortaya çıkışına da Nurdan Erbuğ'un öfkesi neden olmamış mıydı? Herhalde İSKİ'nin Genel Mü­dürü Ergun Göknel de bilmiyordu bir kadının öfkesinin ne anlama geldiğini... Öğrendiğinde ise çok geç olmuştu...
Bir kadının tutkusu ne kadar şid­detliyse öfkesi de o kadar can yakıcı oluyor.
Gazeteci arkadaşımız Çiğdem Anat bir hayat muhasebesi sayılabi­lecek kitabı "Aklım Nereye Gidiyor Ellerim Nereye"de (İmge / 1995) bu öfkeyi kendi dilinden anlatmıştı:
"Tutkunun bittiği yerde kavşak değiştiriyorum. Yeşil lambayı bekle­miyorum. Yeşiller senin olsun ben kırmızıda gaza basıyorum. Açık yol­lar güleryüzlü trafik polisleri ve gü­neşli havalarda subaşı sefaları senin olsun. Senin olsun yatağını her dem ısıtabildiğin kadınlı ev... (..) Senin gözün savaşı kesmiyor. Kılıçları çe­kemiyorsun. Ruleti ise hiç bilmiyor­sun. Daya bakalım tabancayı şakağı­na... Bana kaybettiğin heyecanını an­latma. Heyecanın aktığı nehirlere bı­rak kendini... O nehir yoksa öl..! Neyi bekliyorsun...?"

* * *

Öfke tutkunun diğer adı...
İkincisi bittiği anda ilki onun ye­rini alıveriyor.
En az tutku kadar güçlü en az tutku kadar yaman bir öf­ke dikiliyor insanın karşısına...
Ve tutkuya hükmedilemediği gibi öfke de dizginlenemi­yor. Öfkeli kadın kınından çekilmiş bir kılıç ya da şakağa da­yalı bir tabancaya dönüşüveriyor.
İster başbakan olsun ister tarikat şeyhi isterse gizli örgüt lideri... Siz siz olun bir kadının öfkesinden korkun...