Güvenme güzelliğine gençliğine güvenme.
Ne o ten senin ne de o eller...
Bir emanettir kullandıkların.
Kullandığımız beden aslında bir elbisedir.
Eskiyecek eskiyeceğiz...
Gün gelecek tükenip gideceğiz.
Güvenme gençliğine güzelliğine güvenme.
Hepimiz geçiciyiz...İster genç..ister ihtiyar olsunruhumuzungüzelliği saftemiz olsun ...