SENMisafir kaldığı evde gece sabaha kadar ayakta duran ve; 'Biz Kur'anın bulunduğu odada ayaklarımızı uzatıp yatmaktan haya ederiz' diyen Osman Gazilerin torunusun!..
SENResüllullah'ın müjdesine nail olup küfrün doğu kal'asını İstanbul'u fethederek İslam'a teslim eden yeni bir çağ açan Fatihlerin dünyayı Müslümanlardan başkasına dar gören Yavuzların karaların- denizlerin hakanı Kanunilerin neslisin!..

SENİstanbul'da okumaya başladığı Ezan-i Muhammediyeyi Çaldıran ovalarında bitiren Tuna'da aldığı abdestin namazını Afrika çöllerinde kılan Hazar kıyılarında getirdiği tekbir seslerinin yankılarını Viyana kapılarında duyan kahramanların evladısın!..SENVatanini mukaddesatını müdafaa ederken düşman kurşunlarının darbeleriyle bağırsakları delik-deşik dışarıya fırlayan ve bir eliyle onları karnına iterken diğer eliyle göğsünden bir başka kursunu eliyle çıkarıp yanında bulunan arkadaşına; 'Al arkadaşım! Sağ olur da dönersen su kursunu oğluma ver! Ve O'na de ki; 'Bunu sana baban son nefesinde gönderdi ve O'da ayni şekilde oğluna aktarmazsa hakkimi helal etmem! ' dedi diye ulvî ruh örnekleri veren şehitler kafilesinin çocuğusun!..

SEN'Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz iyiliği emreder kötülükten vazgeçirmeğe çalışırsınız.. Çünkü ALLAH'a inanıyorsunuz..' Fermanının sahibisin!..

SEN'Alemlere rahmet olarak gönderilen' ve dehşetli mahşer günü herkesin 'Nefsi! Nefsi!' diye çırpınacağı bir zamanda secdelere kapanıp; 'Ümmetimi isterim Ya Rab!.. Ümmetimi bağışlamadıkça kalkmam' diye feryat edecek olan Habib-i Kibriya'nın ümmetisin!..

SENResullullah'in ashabına; 'Orduya yardim ediniz' dediği zaman bütün servetini alıp getiren ve Peygamberin 'Çocuklarına ne bıraktın?..' sorusuna; 'ALLAH'ı ve Resulünü bıraktım Ya Resullullah!' cevabını veren Hz. Ebubekir'in yolundasın!..

SENDevlet reisi olduğu halde içi su dolu bir tulumu sırtına yüklenerek halk içinde dolasan ve oğlunun; 'Babacığım niçin böyle yapıyorsun?' sorusuna; 'Oğlum! Nefsimi biraz beğenir gibi oldum.. Onu zelil etmek gururumu kırmak istiyorum' diyen Koca Ömer'in izindesin!

SENMüslümanlar arasında açlığın ve kıtlığın hüküm sürdüğü bir zamanda Sam'dan kendisine ait zeytinyağı üzüm ve buğday yüklü olarak gelen bir deveyi yükleriyle beraber yoksullara tasadduk eden Hz. Osman'ın ardındasın!..

SEN
Cebinde bulunan 4 dirhem servetin 1 dirhemini gizlice 1 dirhemini açıkça 1 dirhemini gece ve kalan 1 dirhemini de gündüz kimsesizlere sadaka olarak veren ve ALLAH Resulünün; 'Neden böyle yaptın ?'sualine 'Belki ALLAH bunların birini olsun kabul eder düşüncesiyle diyen Hz. Ali'yi takip edensin!

SEN işte bu(mu)sun.!!!