Yavaşla...

Yükünü omuzlarından indir...

Gaflet gözlüklerini çıkar...

Günah terlerini tevbe mendiliyle sil...

Sunulan iman şerbetlerinden iç..iç..iç...

Bir nefeslik mola ver.

Tekrar düşün!

Nereden geliyorsun?

Nereye gidiyorsun?

Necisin?

Cevabı bul bil YAŞA!

Ebedi NAR olma!

Ebedi NUR ol!