İnsan vardır ;.

İnançlıdır.

Uyumludur.

Barışçıdır.

Elde ettiğinden fazlasını başkası için de ister.

Bunun için

Hep mutludur.

Huzurludur.

Örnek insandır.

Ölüp gitse de ;

Kalplerde özel yeri vardır.

**
İnsan vardır ;

İnkarcıdır.

Doyumsuzdur.

Takdir edilince hoşlanır

Fakat takdir etme duygusundan yoksundur.

Nefsinde gurur

İçinde hep "BEN" duygusu vardır.

Ve o "BEN" e mahkumdur.

İşinde ona mahkumdur.

Sözünde ona mahkumdur.

Sosyal ilişkilerinde ona mahkumdur.

Ona göre;

Hep kendi işi davranışı doğrudur.

Hep kendi sözü doğrudur.

Hep kendi görüşü doğrudur.

Hep kendisi üstündür ..

***
İnsan vardır;

Kendini yaratanı tanısın

O'nu ansın

O'na şükretsin diye yaratıldığı halde..

O başkasını tanımakta

Başkasını anmakta

Başkasını saymakta

Başkasına şükretmektedir!..

Neden mi ?

Çünkü;

İnkar duygusu nefse hoş gelir.

Karşı koyma ve başkaldırma dürtüsü

Nefsi tatmin eder.

İçteki "ben" i kamçılar.

İyiliği unutmayı

Bir özellik bir ayrıcalık sayar…

Ulu yaratıcıya karşı bile

Şükretmeyi unutturur!..

***
Şu halde ;

"Ben" mahkumları arasında

Kimseden teşekkür bekleme !..

Biri senin iyiliğine karşı kötülük yaparsa...

İyi anıları yakıp yok ederse ...

Tüm iyilikleri unutursa;

Sakın şoka girme !..

Hayrete düşme !...

Unutma ki;

İyilik yaptığın için ;

Düşmanların çoğalabilir.

Seni çekemeyenler olabilir.

Hatta ;

Dışlanabilir

Unutulabilirsin !..

Yine de gam yeme !..

Çünkü;

Bazen insan nankördür.

***
Bir anayı bir babayı düşün !..

Evladını yetiştirmiş ...

Yedirmiş içirmiş giydirmiş ...

Eğitmiş öğretmiştir !..

Uyuyuncaya kadar hep uykusuz kalmış

Onu doyuruncaya kadar aç kalmış

Rahat etmesi için yorulmuştur!..

Ne var ki;

Bazen çocuk

Büyüyüp güçlenince

Kendi kendine yetince

İçindeki "ben" kabarınca ;

Anasını babasını dışlamış

Dahası ;

Ağır sözler söylemeye

Zulmetmeye

Onlara el kaldırmaya başlamış !..

Fakat ne gam !..

Sütü bozuk

Kişiliksiz kimseler

İyilikleri unutsa da

Hiçbir şeyi unutmayan birine

Yüce yaratıcıya güvenmek gerek !..

Öyle ise ;

Kimseden teşekkür bekleme !..

* *
Hiçbir şey

İyilik yapmana engel olmamalı ...

Başkasını düşünmekten

Hakkı söylemekten

Seni alıkoymamalı ...

Ümitsizliğe düşmeye

Neden olmamalı ...

Yapacaksan ;

İyiliği teşekkür için değil.

Allah için yap !..

Ve her zaman

Kazançlı sen ol !..

Unutma !..

Kindarın kini sana zarar veremez !..

Ve sen

İyilik yapabildiğin için şükret !..

Şükret ki ;

Sen iyisin o kötü !..

Şükret ki;

Sen doğru yoldasın o yanlış yolda ...

Şükret ki;

Sen mutlusun o mutsuz !..

**

Kimseden Teşekkür Bekleme !..

Birine hediye ettiğin kalemle o

Seni hicvedebilir yerebilir
Dayanması için verdiğin bastonla

Senin başını yarabilir.

Öpmek için aldığı elini

Hatta ısırabilir ...

Zîra

Aşağılık yaratık

Kendini yaratana karşı

Büyütene karşı

Eğitene karşı..

Bu denli nankör olursa ;

Diğer varlıklara karşı

Onun daha iyi olması beklenemez !..

Öyle ise ;

Yaptıkların için

Yapacakların için

Kimseden teşekkür bekleme !..

Ve bil ki ;

Her şeyi iyi bilen

Her şeyi iyi değerlendiren

Çok güçlü

Çok yüce..

Bir yüce yaratıcı vardır !...

O sana ve herkese yeter !...