Yürekler suyu çekilmiş göle dönmüş
Yosun tutmaz kayaya dönmüş dipte
Çimeni gülü solan gülistana benzer
Yüreği gül tutan dostlara selam olsun

Acılarda uykusunu bölmüş
Yüreği sızlar acılara merhem
Gözpınarı kurumuşlara
Gözpınarı olanlara selam olsun

Kilitli gönül kapıları
Aşılmaz kale içeri zindan
Gönül kapısı açıklara ışık saçanlara
Kaleyi aşıp sevgi sunanlara selam olsun

Bakışlar para elin sıcağı para
Gönüllerin parayla şifrelendiği günde
Şifresiz açılan gönüllere açan gönüllere
Sevgi tapınağı dostlara selam olsun

Silahların yeri göğü kazıdığı günde
Kin nefretin köklenip sarmaşığa sardığı günde
Sevgi tohumu saçana sevgi tohumu saçılana
Adı sevgiyle anılana selam olsun

Toprağı çoramış su damlamaz
Güneş ışımaz seher yeli esmez
Harmanın hasadın tarih olduğu günde
Sevgide harman dostlara selam olsun

Sevgi düşmüş pazara satılır hazat mezat
Kapanın elinde kalır gönül meteliksiz
Sevgi kıt iş kadar aş kadar çoğu yoksul
Sevgide zengin olana selam olsun

Sevgi düşmüş pazara kapanın elinde kalır
Tedavülden düşer günden güne alan pişman
Sevgiyi parasız sunanın enayi bilindiği günde
Sevgiye sevgi katan dostlara selam olsun