Norton Antivirüs Security Norton 360 v20.2.1.22 TR 2013

Sektörün en h?zl? ve en hafif tehdit korumas? Norton Internet Security ile güvenli bir ?ekilde çevrimiçi gezinin al??veri? yap?n ve banka i?lemlerinizi gerçekle?tirin.

Siber suçlular?n sizi doland?rmas?ndan
endi?e etmeden Web'de e-posta
göndermenizi sohbet etmenizi
ve gezinmenizi sa?lar.
Performanstan ödün vermeden
çevrimiçi tehlikelerden korunmak
için sektörün en h?zl? güvenlik
paketini sunar
Çevrimiçi kimlik h?rs?zl???na
kar?? koruyarak güven içinde
al??veri? ve banka i?lemlerini
yapman?z? ve sosyal a?lar?
ziyaret etmenizi sa?lar
Virüsleri ve casus yaz?l?mlar? durdurmak için daha fazlas?n? yapan h?zl? koruma

Bilinen en yeni virüslere casus
yaz?l?mlara ve di?er tehditlere
kar?? bilgisayar?n?z? korur
Siber sald?r?lar?n bir ad?m önünde
olman?z için h?zl? ve güçlü
çevrimiçi koruma sa?lar
Endi?elenmeden sohbet etmenizi
e-posta gönderip alman?z? ve
dosya payla?man?z? sa?lar
Norton? bilgisayar?n?z dosyalar?n?z ve sizin için kapsaml? ve kullan?m? kolay korumay? sa?lar.


180 günlük trial reset yeni sürüm.. tek link hepsi

Boyut:140-mb
S?k??t?rma: Rar / ?ifre: rupi
Tarama: Webroot Av. / Durum Temiz
Platform: Windows 7/8 xp vista 32x64bit


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

(((Alternatif)))

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]