No Doubt - New (Türkçe Çeviri)


Dont let it go away
Gitmesine izin verme
This feeling has got to stay
Bu his kalmalı
Dont let it go away
Gitmesine izin verme
This feeling has got to stay
Bu his kalmalı
And I cant believe Ive had this chance now
Ve bu şansa sahip olduğuma inanamıyorum
Dont let it go away
Gitmesine izin verme

New youre so new
Yenisen çok yenisin
You youre new
Yenisen çok yenisin
And I never had this taste in the past
Ve ben geçmişte bunu hiç tatmamıştım
New youre so new
Yenisen çok yenisin

My normal hesitation is gone
Olağan tereddütüm gitti
And I really gravitate to your will
Ve gerçekten senin yapacaklarına odaklandım
Are you here to fetch me out?
Beni meydana çıkarmak için mi burdasın?
Cause Ive never had this taste in my mouth
Çünkü ben geçmişte bu tadı ağzımda tatmamıştım

Oh youre not old
Oh sen eski değilsin
And youre not familiar
Ve sen bildik değilsin
Recently discoveredIm learning about you
Son zamanlarda keşfettim ve senin hakkındakileri öğrendim

New youre so new
Yenisen çok yenisin
You youre new
Sensen yenisin

And youre consuming me violently
Ve beni öfkeyle tüketiyorsun
And your reverence shamelessly tempting me
Ve huşun beni arsızca cezbediyor
Who sent this maniac?
Bu manyağı kim yolladı?
Cause I never had this taste in the past
Çünkü ben geçmişte bu tadı ağzımda tatmamıştım

Oh youre different youre different from the former
Oh sen farklısınsen öncekinden farklısın
a fresh battery Im energized by you
Yeni batarya gibi. Senden güç alıyorum

Dont let it go away
Gitmesine izin verme
This feeling has got to stay
Bu his kalmalı
Dont let it go away
Gitmesine izin verme
This feeling has got to stay
Bu his kalmalı
And I cant believe Ive had this chance now
Ve bu şansa sahip olduğuma inanamıyorum
Dont let it go away
Gitmesine izin verme

Why am I so curious?
Neden çok meraklıyım?
This territory is dangerous
Bu bölge çok tehli
Ill probably end up at the start
Büyük ihtimalle başlangıca varacağım
Ill be back in line with my broken heart
Kırık kalbimle başlangıç çizgisine geri döneceğim
New youre so new
Yenisen çok yenisin
You youre new
Sensen yenisin
And I never had this taste in the past
Ve ben geçmişte bunu hiç tatmamıştım

Dont let it go away
Gitmesine izin verme
This feeling has got to stay
Bu his kalmalı
Dont let it go away
Gitmesine izin verme
This feeling has got to stay
Bu his kalmalı
And I cant believe Ive had this chance now
Ve bu şansa sahip olduğuma inanamıyorum
Dont let it go away
Gitmesine izin verme

And I cant believe it
Ve buna inanamaıyorum
Cant believe it
İnanamıyorum
Cant believe it
İnanamıyorum
Cant believe it
İnanamıyorum
Dont let it go away this feeling has got to stay
Gitmesine izin verme bu his kalmalı
Dont let it go away
Gitmesine izin verme