Unsun - Lost Innocence Türkçe Çeviri


There is something in her soul
It is pain I know
Why is she so sad?
What is the secret
Of her deep sorrow?

Onun ruhunda bir şey var
Acı bu biliyorum
Neden bu kadar üzgün?
Sırrı ne
Derin üzüntüsünün?

Her innocence is lost
Somebody took it away
From her by force
It's so hard to find
The sense of life
It's so hard to find
The sense of life

Onun masumiyeti kayıp
Biri alıp götürdü
Zorla ondan
Bulmak çok zor
Yaşamın duygusunu
Bulmak çok zor
Yaşamın duygusunu

There is something in her eyes
She was crying every night
There was someone at the door...
Tell me the truth tell me more

Onun gözlerinde bir şey var
Her gece ağlıyordu
Kapıda biri vardı...
Gerçeği anlat bana daha fazlasını anlat

Her innocence is lost

Somebody took it away
From her by force
It's so hard to find
The sense of life
Her innocence is lost
She never will be
As she once was
In her eyes there will be fear
That will never disappear

Onun masumiyeti kayıp
Biri alıp götürdü
Zorla ondan
Onu bulmak çok zor
Yaşamın duygusunu
Onun masumiyeti kayıp
Asla olamayacak
Bir zamanlar olduğu gibi
Onun gözlerinde korku olacak
Asla yok olmayacak olan

There is something on her mind
My little girl leave the past behind
His soul will burn in hell
This will put an end to your pains
There is something on her mind
My little girl leave the past behind
His soul will burn in hell
This will put an end to your pains

Onun aklında bir şey var
Küçük kızımı geçmişte bırakıyor
Ruhu cehhennemde yanacak
Bu onun acılarına son verecek
Onun aklında bir şey var
Küçük kızımı geçmişte bırakıyor
Ruhu cehhenemde yanacak
Bu onun acılarına son verecek