Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Warm yourself by the fire son
-Ateşin yanında ısıt kendini evlat.
And the morning will come soon.
-Ve sabah olacak yakında.
Ill tell you stories of a better time
-Daha iyi bir zamanda sana hikayeleri anlatacağım.
In a place that we once knew.
-Daha önce bildiğimiz bir yerde

Before we packed our bags
-Çantalarımızı toplamadan önce
And left all this behind us in the dust
-Ve hepsini arkamızda tozun içinde bıraktık
We had a place that we could call home
-Evimiz diyebildiğimiz bir yerimiz vardı
And a life no one could touch.
-Ve hiç kimsenin dokunamadığı bir hayatımız.

Dont hold me up now
-Şimdi sakın beni engelleme
I can stand my own ground
-Kendi yerimde durabilirim
I dont need your help now
-Şu an senin yardımına ihtiyacım yok
You wont let me down down down
-Beni düş kırıklığına uğratmayacaksın

Dont hold me up now
-Şimdi sakın beni engelleme
I can stand my own ground
-Kendi yerimde durabilirim
I dont need your help now
-Şu an senin yardımına ihtiyacım yok
You wont let me down down down
-Beni düş kırıklığına uğratmayacaksın

We are the angrythe desperate
-Sinirli ve umutsuzuz
The hungrythe cold
-Açlık ve soğuk
We are the ones who kept quiet
-Biz sessiz duranlarız
And always did what we were told.
-Ve her zaman söylediklerimizi yaptık.

But weve been sweating while you slept so calm
-Ama sen sakince uyurken bir terliyorduk
In the safety of your home.
-Evinin güvenliğinde.
Weve been pulling out the nails that hold up
-Bunu engellemek için çivi çakıyorduk
Everything youve known.
-Bildiğin her şeyi.

Dont hold me up now
-Şimdi sakın beni engelleme
I can stand my own ground
-Kendi yerimde durabilirim
I dont need your help now
-Şu an senin yardımına ihtiyacım yok
You wont let me down down down
-Beni düş kırıklığına uğratmayacaksın

Dont hold me up now
-Şimdi sakın beni engelleme
I can stand my own ground
-Kendi yerimde durabilirim
I dont need your help now
-Şu an senin yardımına ihtiyacım yok
You wont let me down down down
-Beni düş kırıklığına uğratmayacaksın

So open your eyes child
-Bu yüzden gözlerini aç evlat
Lets be on our way.
-Hadi bizim yolumuzda ol.
Broken windowsashes
-Kırık pencereler ve küller
Are guiding the way.
-Yolu gösteriyor.

Keep quiet no longer
-Daha fazla susma
Well sing through the day
-Gün boyunca şarkı söyleyeceğiz
Of the lives that weve lost
-Kaybettiğimiz hayatların
And the lives weve reclaimed.
-Ve kazandığımız hayatlar.

Go
-Hadi

Dont hold me up now
-Şimdi sakın beni engelleme
I can stand my own ground
-Kendi yerimde durabilirim
I dont need your help now
-Şu an senin yardımına ihtiyacım yok
You wont let me down down down
-Beni düş kırıklığına uğratmayacaksın

Dont hold me up now
-Şimdi sakın beni engelleme
I can stand my own ground
-Kendi yerimde durabilirim
I dont need your help now
-Şu an senin yardımına ihtiyacım yok
You wont let me down down down
-Beni düş kırıklığına uğratmayacaksın

Dont hold me up...
-Beni engelleme...
(I dont need your help Ill stand my ground)
-(Senin yardımına ihtiyacım yok Kendi yerimde duracağım)
Dont hold me up...
-Beni engelleme...
(I dont need your help)
-(Senin yardımına ihtiyacım yok)
No No No
-Hayır Hayır Hayır
Dont hold me up
-Beni engelleme
(I dont need your help Ill stand my ground)
-(Senin yardımına ihtiyacım yok Kendi yerimde duracağım)
Dont hold me up
-Beni engelleme
(I dont need your help Ill stand my ground)
-(Senin yardımına ihtiyacım yok Kendi yerimde duracağım)
Dont let me down down down down down
-Beni düş kırıklığına uğratma...