A Perfect Circle - 3 Libras (Türkçe Çeviri) Şarkı Sözleri


Threw you the obvious and you flew with it on your back
Açıkça fırlatıp attın ve arkanda onunla uçtun

A name in your recollection thrown down among a million same.
Hatıralarının içinde bir isimbir milyon fırlatılmış aynısının arasında

Difficult not to feel a little bit dissappointed and passed over
Küçük bir parça hayal kırıklığı hissetmemek ve boşvermek zor

When I've looked right through to see you naked and oblivious
Seni görmek için doğrudan baktığımda çaresiz ve ilgisizdin

And you don't see me
Ve beni farketmiyorsun

But I threw you the obvious
Ama ben seni açıkça fırlattım

Just to see if there's more behind the eyes of a fallen angel the
eyes of a trajedy
sadece eğer düşmüş bir meleğin gözlerinin arkasında daha fazla birşey
varsa görmek için yani bir trajedinin gözlerinin

Here I am expecting just a little bit
İşte buradayım sadece küçük bir parça ümitlenerek

Too much from the wounded
Yaralanmaktan daha fazlası

But I see through it all and see you.
Ama herşeyin bütünüyle farkındayım ve seni görüyorum

So I threw you the obvious
Bunun için seni fırlattım

To see what occurs behind the eyes of a fallen angel
eyes of a tragedy
düşmüş bir meleğin gözlerinin arkasında ne oluşur görmek için
yani bir trajedinin gözlerinin

Oh well
Pekala

Apparently nothing
Anlaşılan birşey yok

You don't see me
Beni farketmiyorsun

You don't see me at all
Hiçbir şekilde beni farketmiyorsun