Anathema - Angelica (Türkçe Çeviri) Şarkı SözleriWhere are you tonight?
Neredesin bu gece?

Wild flowers in starlit heaven
Yıldızların aydınlattığı cennetteki vahşi çiçekler

Still enchanted in flight
Hala büyülenmiş uçuyor

Obsessions lament to freedom
Takıntılar özgürlüğe ağıt yakıyor

A timeless word the meaning changed
Zamansız bir kelime anlam değişti

But I'm still burning in your flames
Ama ben hala senin alevinde yanıyorum

Incessantlustral masquerade
Sürekliparlak kandırmaca

Unengaged dimlit love didn't taste the same
Tutturulmamış tutukulu aşk aynı tadı vermedi

And I still wonder if you ever wonder the same
And I still wonder...
Ve ben merak adiyorum senin aynı şekilde merak edip etmediğini
Ve ben hala merak adiyorum