The Cranberries - Zombie Türkçe İngilizce Sözleri - Çeviri


Another head hangs lowly
Bir kafa daha asıldı düşükçe

Child has slowly taken
Çocuk yavaşça aldı

And the violence caused such silence
Ve şiddet büyük bir sessizliğe sebep oldu

Who are we mistaken?
Kimde hatalıydık?

But you see it's not me it's not my family
Ama görüyorsun bu ben değilim bu ailem değil

In your head in your head they are fighting
Kafanın içinde kafanın içinde savaşıyorlar

With their tanks and their bombs
Tanklarıyla ve bombalarıyla

And their bombs and their guns
Ve bombalarıyla ve silahlarıyla

In your head in your head they are crying...
Kafanın içinde kafanın içinde ağlıyorlar...

[ In your head in your head
Kafanın içinde kafanın içinde


Zombie zombie zombie
Zombi zombi zombi

Hey hey hey what's in your head?
Hey hey hey kafanın içinde ne var?

In your head
Kafanın içinde

Zombie zombie zombie?
Zombi zombi zombi?

Another mother's breaking
Bir anne daha parçalanıyor

Heart is taking over
Kalp kontrolü ele alıyor

When the violence causes silence
Şiddet sessizliğe sebep olduğunda

We must be mistaken
Hata yapmış olmalıyız

It's the same old theme since 1916
Bu aynı eski konu 1916 dan beri

In your head in your head they're still fighting
Kafanın içinde kafanın içinde hala savaşıyorlar

With their tanks and their bombs
Tanklarıyla ve bombalarıyla

And their bombs and their guns
Ve bomblarıyla ve silahlarıyla

In your head in your head they are dying...
Kafanın içinde kafanın içinde ölüyorlar...