IF TYPE 0
Use:It is used for scientific and natural truth(Bilimsel ve doğal olayları anlatmada kullanılır.)

If+Subject+Simple PresentSubject+Simple Present

EX:If you throw iron into waterit sinks(Eğer demiri suya atarsan o batar)
Ex:If you touch the buttonThe bell rings(Eğer butona dokunursanzil çalar.)

Gördüğünüz gibi bunlar genel bir olaydır.Genel-geçer dediğimiz olayları anlatmada kullanırız.

Type 1

If+Subject+ Present FormsSubject+Modals+V1

Use:For probable situation at present or in future

EX:If you drive fastYou can crash your car.

If you are washing dishesI will make cake

If you have done your homeworkyou can go out

İçinde bulunduğumuz anda ya da gelecekte belli bir koşulla yerine gelebilecek olayları anlatmada kullanılır.

Type 2
Use:It is used to talk about improbable or imaginary events at present or in the future
If+Subject+Simple PastSubject+would/could/had to/might+v1(Unreal past condition)

Ex:If the pigs had wing they would fly(Eğer domuzların kanadı olsaydıuçarlardı.)

Görüldüğü üzere gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar ya da hayali durumlardan bahsederken kullanılır.Yapısı past şeklinde kurulur.Ama anlam present'dır.

Type 3
Use:Speculations about past
If+Subject+had+v3Subject+would/could/might have+v3

Ex:He invested all his money on shares.He lost.
If he hadn't invested all his money on shareshe wouldn't have lost.(Tüm parasını hisse senetlerine yatırmasaydıkaybetmezdi.)

Sitem bildirir.Geçmişte olmuş olayların tersini düşünüp bir koşul ileri sürmek ve bu koşulun sonucunu ifade etmek için kullanılır.

Mixed Type

Type 2 ve Type 3 arasındadır.

Ex:Fatih Sultan Mehmet conquered Istanbul in 1453.Now Turks are living there.

If he hadn't conquered Istanbul in 1453Turks wouldn't be living there.
(Eğer Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethetmeseydiTürkler orada yaşıyor olmayacaktı.)


Ex:Tom is a hardworking man.The manager assigned him as chief officer.
Ex:If he weren't hardworking manThe manager wouldn't have assigned him as chief officer.
Words Having The Same Meaning As If
Suppose if supposing that provided providing that even if on condition that unless what if Bunlar if yerine kullanılabilir.

Even if:-se bile Even if you were the last man in the world I wouldn't marry with you.(Dünya'daki son adam olsan bile seninle evlenmem.)
On condition that:Koşuluyla On condition that you bring it tomorrowI will lend you my bike.(Onu yarın getirmen koşuluyla sana veririm.)
Unless:If not
What if:Ya anlamı vardır.

Implied Conditions(İmalı Anlatım)

Ex:Study hard or you will fail.
If you don't study hard you will fail.
Ex:Go out otherwise I will call police
If you don't go out I will call police.

But for:Ex:But for your help I can't finish this report
If you don't help me I can't finish this report
Without:But for ile kullanımı aynıdır.
Inversion with If Clauses
Type 1
Ex:If you see Tom tell my greetings
Should you see Tom tell my greetings
If Type 1'da devrik yaparken if atılır yerine SHOULD yazılır.Cümlede başka bir değişiklik olmaz.

Type 3
If you had told me I would have helped you
Had you told me I would have helped you
If atılır yerine had yazılır.

Type 2
If I were rich I would go on a world trip.
Were I rich I would go on a world trip.
If the pigs had wings they would fly
Were the pigs to have wings they would fly
Not:Eğer cümlede be fiili olursa if atılır be fiili başa gelir cümle aynen devam eder.Ama cümlede başka bir fiil varsa if atılır were yazılır daha sonra özne yazılır sonra to yazılır fiil yalın halde yazılır.

Wish Clauses:
a.Present Wishes
b.Past Wishes

a.Yapı pasttır anlamı present.Keşke anlamındadır.Şimdiki zamandaki bir durumdan duyulan rahatsızlığı anlatmada kullanılır.

Ex:I'm sorry I don't live in Hawaii.
I wish I lived in Hawaii.
I wish I could live in Hawaii
Her iki şekilde de yazabiliriz.
b.Geçmişte yapılan veya yapılmayan bir şeyden duyulan üzüntüyü belirtmede kulanılır.Pişmanlık bildirir.

Ex:I crashed my car.
I wish I hadn't crashed my car.
I wish I couldn't have crash my car
Her iki şekilde de kullanılabilir.


ALINTI