Clauses of Cause and Effect
A.Conjuctions Having Sentences After Them
1.As
2.Because
3.Since
4.For(Cümle başında kullanılmaz.)
5.Knowing that
6.Seeing that
Bunlar "-dığı için" anlamı taşırlar.


Ex:He didn't study.He failed.
As/Because/Since/Knowing that/Seeing that he didn't studyhe failed.(Çalışmadığı içinkaldı.)

Not:He failed for he didn't study.(For cümlenin ortasında kullanılır.)

B.Conjuctions Having Nouns After Them
1.On acount of
2.Because of
3.As a result of
4.As a consequence of
5.Due to
6.Owing to
7.Thanks to
Anlamları "-dığı için"dir.Kendilerinden sonra isim alırlar
.

Because of/On acount of/As a result of/As a consequence of/Due to/Owing to/Thanks to not studyinghe failed.(Çalışmadığı içinkaldı.)
C.Conjuctions Used Between Two Sentences
1.Therefore
2.Thus
3.Consequently
4.As a result
4.Hence
5As a result of this
Anlamları "bu yüzden" demektir.
Kendilerinden önce nokta ya da noktalı virgül sonra ise virgül gelir.
He didn't study;therefore/thus/consequently/as a result/hence/as a result of thishe failed.(Çalışmadı;bu yüzden kaldı.)

Clauses of Contrast

A.Conjuctions Having A Sentence After Them
1.Although(-e rağmen)
2.Though(-e rağmen)
3.Even though(-e rağmen)

Not:AlthoughThoughEven though birbirleri yerine kullanılabilir.

Ex:He studied a lot.He failed
Although he studied a lot he didn't pass his exam.(Çok çalışmasına rağmensınavı geçemedi.)

B.Conjuctions Having Nouns After Them
1.In spite of(-e rağmen)
2.Despite(-e rağmen)

Ex: Despite/In spite of studying a lot he didn't pass his exam.(Çok çalışmasına rağmen sınavı geçemedi.)
Not:"Despite/In spite of" kendinden sonra isim alır.Bundan dolayı gelen fiil ise Ving şeklinde yazılır.(Bu konu Gerund-Infinitive konusunda daha ayrıntılı işlenecektir.)
Eğer "Despite/in spite of" kendinden sonra "THE FACT THAT" diye bir yapı alırsa cümle aynen yazılır.

Ex: Despite/In spite of the fact that he studied a lot he didn't pass his exam.(Çok çalışmasına rağmen sınavı geçemedi.)

C.Conjuctions Used Between Two Sentences
1.Nevertheless(yine de)
2.Nonetheless(Yine de)
3.However(her nasılsa yine de)

NOT:Bu 3 bağlaçtan önce nokta ya da noktalı virgül sonra da virgül gelir.

Ex:He studied a lot.Nevertheless/however/nonetheless he didn't pass his exam.(Çok çalıştı.Yine de sınavı geçemedi.)

Ex:He saved money.He didn't buy a house.

Although/Though/Even though he saved moneyhe didn't buy a house.(Para biriktirmesine rağmenev almadı.)

Despite/In spite of saving money he didn't buy a house.(Para biriktirmesine rağmen ev almadı.)

Despite/In spite of the fact that he saved money he didn't buy a house.(Para biriktirmesine rağmen ev almadı.)

He saved money;however/nevertheless/nonethelesshe didn't buy a house.(Para biriktirdi;yine de ev almadı.)


Alıntı