2- Auxiliary verbs (Yardımcı fiiller)

Yardımcı fiiller tek başına kullanılnaktan çok "ana fiillerle birlikte kullanılırlar. Cümleye anlam ve işlev olarak katkıda bulunurlar.
Bu fiilleri iki gruba ayırabiliriz:

a) Primary auxiliaries (Temel yardımcılar)
Bu gurupta 3 fiil vardır. Bunlar do have ve be fiilleridir.
Cümleyi soru veya olumsuz hale getirmek için kullanılırlar. Ek olarak "do" fiili vurgu yapmak için de kullanılır.

Örneğin; I do love you (seni seviyorum).

b) Modal auxiliaries (modal yardımcılar)


can may must gibi anlamsal katkıda bulunan fiillerdir
Örneğin;
"I swim" dediğimizde olağan bir şeyi anlatırız. "I can swim" dediğimizde ise "yetenek" anlamını cümleye katmış oluruz.