1- Lexical verbs (Ana fiiller)
Ana fiiller eylemleri ve durumları anlatan fiillerdir.

a) Hareket fiilleri: eatread drink speak grow gibi fiiller hareketi anlatmaktadır. Bundan dolaya bu tür fiillere hareket (action) fiilleri veya dinamik fiiller denmektedir.

b) Durum fiilleri: love hate prefer believe gibi fiiller ise durağan bir durumu anlattığı için bunlara "durum anlatan" fiiller (non-action / stative verbs) denir.


Öte yandan fiiller nesne alıp almadığına bakılarak geçişli (transitive) veya geçişsiz (intransitive) olarak gruplanabilmektedir.

Örneğin;
arrive (varmak) fiili geçişsizdir. Fiilin bir nesne almaya ihtiyacı yoktur.
The train arrived (Tren geldi).

"Break" fiili geçişlidir. Fiil bir nesneye ihtiyaç duyuyor. Diğer bir deyişle "I broke (kırdım)" dediğimizde cümle tamamlanmamış duygusunu yaratıyor; bundan dolayı "ne" kırdığımızı cümleye eklemeliyiz.
I broke the glass (camı kırdım).