Türkçe’de olumlu veya olumsuz bir cümlenin sonunda bazen bilinen bir gerçeği karşıdakine tekrar ettirmek için “değil mi?” diye sorulur.
Yarın geleceksin değil mi?
ya da
Yarın gelmeyeceksin değil mi?
İngilizce’de cümle sonuna eklenen bu kısa sorulara “Tag questions”(pekiştirme soruları) adı verilir. Fakat Türkçe’de bunlar olumlu veya olumsuz bütün şahıslarda her zaman “değil mi?” olduğu halde İngilizce’de cümlenin olumlu veya olumsuz oluşuna zamanına ve şahıslara göre değişir.
1) Olumlu cümlede ek soru olumsuz olumsuz cümlede ek soru olumludur.
You go to school don’t you?
Siz okula gidiyorsunuz değil mi?
You don’t go to school do you?
Siz okula gitmiyorsunuz öyle mi?
2) Cümlede yardımcı fiil varsa o kullanılır.
He has gone hasn’t he?
O gitti değil mi?
He hasn’t gone has he?
O gitmedi öyle mi?
3) Cümlenin zamanı (tense’i) ne ise ek soru da o zamanda olur.
He went yesterday didn’t he?
O dün gitti değil mi?
He didn’t go yesterday did he?
O dün gitmedi öyle mi?
Ali is a good boy isn’t he?
Ali iyi bir çocuktur değil mi?
You weren’t in istanbul were you?
İstanbul’da değildin öyle mi?
Ali left for Ankara last night didn’t he?
Ali dün Ankara’ya gitmek üzere ayrıldı değil mi?
Your father is an engineer isn’t he?
Babanız bir mühendistir değil mi?
You haven’t had your dinner yet have you?
Yemeğinizi henüz yemediniz öyle mi?
You don’t know to swim do you?
Siz yüzme bilmiyorsunuz öyle mi?
He is a painter isn’t he?
O bir ressam değil mi?
She is a beautiful girl isn’t she?
O güzel bir kız değil mi?
You saw Ayşe yesterday didn’t you?
Siz dün Ayşe’yi gördünüz değil mi?