What time is it? | Saat kaç?


Aşağıda İngilizce'de saatin nasıl sorulduğunu ve nasıl cevap verildiğini görmektesiniz.

What time is it?
Saat kaç?It’s one o’clock.
Saat bir.


It’s five o’clock. Saat beş.

Saat başları bu şekilde söylenir.


Bire beş var demek istenirse;


“Five to one”
denir.It’s five to one.
Saat bire beş var.


It’s ten to four.
Saat dörde on var.


It’s five to six.
Saat altıya beş var.


It’s twenty-five to three.
Saat üçe yirmibeş var.


It’s ten to nine.
Saat dokuza on var.


Biri beş geçiyor demek istenirse “Five past one” denir.


It’s five past one.
Saat biri beş geçiyor.


It’s ten past three.
Saat üçü on geçiyor.


It’s twenty past five.
Saat beşi yirmi geçiyor.


It’s ten past four.
Saat dördü on geçiyor.


It’s twenty past two.
Saat ikiyi yirmi geçiyor.


Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de onbeş dakika yerine “çeyrek” kelimesini kullanılır.


It’s quarter past one.
Saat biri çeyrek geçiyor.


Ayrıca saati söylerken Türkçe’de olduğu gibi
1.15 (bir onbeş) 2.30 (iki otuz) denilebilir.


It’s one-fifteen.
Saat bir onbeş.


It’s two-thirty.
Saat iki otuz.


Genellikle tren vapur veya uçakların kalkış ve varış saatlerini söylerken bu şekil kullanılır.


I come on the nine-thirty train every morning.
Ben her
sabah 9.30 treni ile gelirim.


It gets to İstanbul at ten-thirty.

O İstanbul’a 10.30’da varır.


İngilizce’de öğleden önceki ve öğleden sonraki saatleri birbirinden ayırmak için şöyle bir kural vardır. Öğleden önceki saatleri söylemek için saatten sonra A.M harfleri getirilir.


“8.15 am”
sabah 8.15 anlamına gelir.

Öğleden sonraki saatleri söylemek için de saatten sonra P.M harfleri getirilir.
“8.15 pm” akşam 8.15 anlamına gelir.

Saatin geri kaldığını söylemek için “slow” (yavaş) kelimesini kullanılır.


My watch is five minutes slow.
Benim saatim beş dakika geri.


Your watch is ten minutes slow.
Senin saatin on dakika geri.


Saatin ileri gittiğini söylemek için de “fast” (hızlı) kelimesi kullanılır.


My watch is two minutes fast.
Benim saatim iki dakika ileri.


His watch is three minutes fast.
Onun saati üç dakika ileri.