Future tense konu anlatımıFuture tense gelecekte gerçekleşecek bir iş veya eylem için kullanılır.

Future tense örneklerI will watch Semih Kaplan's last movie.
Semih Kaplan'ın son filmini izleyeceğim.

They will call the police.
Polisi arayacaklar.


Future tense ile olumlu cümleler

* özne+will yardımcı fiili+fiil ile oluşturulur.


Özne Yardımcı Fiil Fiil Tümleç I will stay in a hotel You He/She/It We You They

Ben bir otelde kalacağım.
Sen bir otelde kalacaksın.
O bir otelde kalacak.
Biz bir otelde kalacağız.
Siz bir otelde kalacaksınız.
Onlar bir otelde kalacaklar.

Future tense alıştırmalar

Cars will work with the electricity in the future.
Arabalar gelecekte elektrikle çalışacak.

They will punish him because he is a liar.
Onu cezalandıracaklar çünkü o bir yalancı.

He will use my computer.
O benim bilgisayarımı kullanacak
Future tense ile zaman zarfı


*zaman belirten kelimeler cümlede farklı yerlere gelebilir.

The government will use Twitter in some years.
Birkaç yıl içinde devlet Twitter'i kullanacak.

I will check my email in some minutes.
Emailimi kontrol edeceğim.

He will come after 8 o'clock.
Geç gelecek.

They will get marry in the future.
Gelecekte evlenecekler.

This year the price index will affect on the school fees.
Bu yıl fiyat endeksi okul ücretlerinde etkili olacak.
Future tense ile olumsuz cümleler


* will fiili yardımcı fiililin olumsuzu (will not/won't) kullanılarak kurulur.


Özne Yüklem Yardımcı fiil Fiil I won't (will not) sign the contract You He/She/It We You They


Ben sözleşmeyi imzalamayacağım.
Sen sözleşmeyi imzalamayacaksın.
O sözleşmeyi imzalamayacak.
Biz sözleşmeyi imzalamayacağız.
Siz sözleşmeyi imzalamayacaksınız.
Onlar sözleşmeyi imzalamayacaklar.


Future tense ile ilgili cümlelerI won't wear my suit.
Takım elbisemi giymeyeceğim.They will not give you a gift.
Sana hediye vermeyecekler.