Plurals of the nouns


Aşağıdaki beşinci maddede belirtilen bazı istisna durumdaki isimler dışında İngilizce’de tüm isimler şu dört kurala göre çoğullaşırlar.

  1. Genel olarak tekil ismi çoğul yapmak için tekil ismin sonuna “s”getirilir.

book
kitap

books

kitaplar

father

baba

fathers

babalar


  1. Son harfleri “x sh o ch” olan isimlerin sonuna “es” getirilir.

box
kutu

boxes

kutular

brush

fırça

brushes

fırçalar

potato

patates

potatoes

patatesler

coach
otobüs(Şehirlerarası)

coaches
otobüsler


  1. Son harfi “y” olup da ondan önce sessiz harf varsa o zaman “y” harfi“i” harfine dönüşür ve ondan sonra “es” getirilir.


lady

bayan

ladies

bayanlar

fly

sinek

flies

sinekler


  1. Ancak son harfi “y” olup da ondan önce sesli harf varsa genel kurala göre “s” getirilerek çoğul yapılır.


boy

çocuk

boys

çocuklar

play

oyun
plays
oyunlar


  1. Bazı isimler istisna olarak bu kurallara uymazlar. Bu isimlerin çoğul şekilleri tekillerinden tamamen ayrı yazılışa ve okunuşa sahiptirler. Bunları tek tek öğrenmek gerekir.


man

adam

men

adamlar

foot

ayak

feet

ayaklar

goose

kaz

geese

kazlar

woman

kadın

women

kadınlar

mouse


fare


mice

fareler

child

çocuk

children

çocuklar

this

bu

these

bunlar

that

şu

those

şunlar

knife

bıçak

knives

bıçaklar

Çoğul isimlerle kuracağımız basit isim cümlelerini kolay anlayabilmek için çatılarla kalıplaştıralım.

Çoğul Olumlu İsim Cümleleri

"is" fiilinin çoğul hali "are" dir.
Böylece kuracağımız ilk çoğul çatımız A are B olacaktır.

A


are


B


These


are


books.


Bunlar kitaplardır.

These are apples.
Bunlar elmalardır.

These are tables.
Bunlar masalardır.

These are dogs.
Bunlar köpeklerdir.

These are houses.
Bunlar evlerdir.

These are pencils.
Bunlar kurşun kalemlerdir.


Çoğul Olumsuz İsim Cümleleri

Olumsuz yaparken “A are not B?” çatısı kullanılır.

A


are


not


B


These


are


not


books.


Bunlar kitaplar değildirler.

These are not spoons.
Bunlar kaşıklar değildirler.

Those are not small cups.
Şunlar küçük fincanlar değildirler.

They are not black horses.
Onlar siyah atlar değildirler.

They are not forks.
Onlar çatallar değildirler.

These are not cats.
Bunlar kediler değildirler.


Soru Çoğul İsim Cümleleri

Soru yaparken de “Are A B?” çatısı kullanılır.

Are


A


B?


Are


these


books?


Bunlar kitaplar mıdır?

Are those geese?
Şunlar kazlar mıdır?

Are those elephants?
Şunlar filler midir?

Are they children?
Onlar çocuklar mıdır?

Are those horses?
Şunlar atlar mıdır?Are these knives?
Bunlar bıçaklar mıdır?Olumsuz Çoğul Soru İsim Cümleleri

Olumsuz soru yaparken “Are A not B” çatısı kullanılır.

Are


A


not


B?


Are


these


not


books?


Bunlar kitaplar değil midir?

Are these not boxes?
Bunlar kutular değil midir?

Are those not tables?
Şunlar masalar değil midir?

Are they not men?
Onlar adamlar değil midir?

Are they not mice?
Onlar fareler değil midir?

Kısaltma yapmak istendiği zaman “are” ile “not” birleştirilerek “aren’t”şeklinde cümlenin başına getirilir.

Aren’t they red apples?
Onlar kırmızı elmalar değil midir?

Aren’t those white cats?
Şunlar beyaz kediler değil midir?

Aren’t they big cars?
Onlar büyük arabalar değil midir?