This that it | Bu şu oThis that ve it İngilizce'de işaret zamirleridir.
Eğer anlatmak istenilen eşya dinleyene çok yakınsa cümle “bu” diye başlatılır.

This

BuThatŞuItO
This is a book.

Bu bir kitaptır.
Biraz daha uzakta ise “şu” diye başlatılır.


That is a book.
Şu bir kitaptır.


Eğer çok uzakta ise “o” diye başlatılır.No it is not a pen.
Hayır o bir tükenmez kalem değildir.


It is a horse.
O bir attır.
No it is not an elephant?
Hayır o bir fil değildir.

Is that an elephant?
Şu bir fil midir?

Yes it is an apple.
Evet o bir elmadır.

Is this an apple?
Bu bir elma mıdır?

It is a pencil.
O bir kurşun kalemdir.

Is this a pen?
Bu bir tükenmez kalem midir?

Yes it is a chair.
Evet o bir sandalyedir.

Is this a chair?
Bu bir sandalye midir?

Bu durum konuşana göredir dinleyene göre değil. Dinleyen de cevap verirken kendisine göre uzaklığı ve yakınlığı kararlaştıracaktır.
It is a book.
O bir kitaptır.