Her dilde olduğu gibi İngilizce'de de ilk öğrenilmesi gereken konu basit isim cümleleridir.


İngilizce'de basit isim cümleleri “to be” fiilinin asıl fiil olarak kullanıldığı cümlelerdir. Bu cümleler bir şahıs eşya veya bir hayvan hakkında bilgi vermek için kullanılırlar.


Örneğin: Bu bir kitaptır. Bu kitap iyidir.

Çocuklar bahçededir... gibi.


İngilizce’deki en basit cümle şekli olan isim cümlelerini kolayca anlayabilmek için bu cümleler bazı çatılar ile açıklanacaktır. İlk çatı olumlu isim cümlelerine aittir ve şöyledir.
A
is
B
This
is
a bookBu bir kitaptır.

“A” anlatmak veya hakkında hüküm vermek istenilen kelimedir. “is” fiildir ve her zaman ortadadır. “B” anlatmak veya hakkında hüküm verilmek istenen “A”nın ne olduğudur. Yani “A” hakkında verilen hükümdür.Ahmet is a boy.

Ahmet bir çocuktur.


Ayşe is a girl.

Ayşe bir kızdır.


Ali is a man.

Ali bir adamdır.


Ayşe is a beautiful girl.

Ayşe güzel bir kızdır.


This is a red pen.

Bu kırmızı bir kalemdir.


Türkçe bir cümleyi İngilizceye çevirirken ilk önce onu bu çatıya uyduracağız.Olumsuz İsim Cümleleri

Olumsuz isim cümlelerini kurmak için de yine olumlu isim cümlelerinin çatısı kullanılacaktır. Ancak bu çatıdaki fiil eki olan “is”in sonuna “not” olumsuzluk takısı ilâve edilmiş olacak.

Bu elma kırmızı değildir.

Bu cümlede hakkında hüküm verilen şey elmadır. Bu nedenle “A” kutusuna“This apple” (Bu elma) yazıldı. Elma hakkında verilen hüküm bu elmanın kırmızı olmadığıdır. Yani hüküm olumsuzdur. O halde ortadaki fiil eki “is”in yanına olumsuzluk eki “not” eklendi ve “B” kutusuna da “red” (kırmızı) kelimesini yazarak çatı tamamlandı.

That wall is not black.

Şu duvar siyah değildir.


This table is not long.

Bu masa uzun değildir.


Bazı durumlarda özellikle konuşmalarda konuşmayı bir hece olsun kısaltmak için “is” ile “not”ın kısaltılmış hali “isn’t” kullanılır.


That garden isn’t small.

Şu bahçe küçük değildir.


This apple isn’t red.

Bu elma kırmızı değildir.


This cat isn’t white.

Bu kedi beyaz değildir.