İngilizcenin Tarihi

İngilizce Cermen kökenli bir dil olup Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya adalarında yaşayan Keltleri sürerek adaya ve adalara getirdirleri dildir. Adını Angıllar ve Saksonlar'dan almıştır. Bu kavimler dillerine "englic" demişlerdir. Dilin kökeni bugünkü kuzey Hollanda'da yer alan Frizya'da yaşayan insanların dili olan Frizce'dir. Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler buraya din dili olan Latince'yi getirmiş ve Latince'nin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra Kuzey'den gelen Viking istilaları ile "Norman French" denilen dil ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu Fransızca'yı konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk "Old English" yani Eski İngilizce'yi konuşmaktaydı. 1066'da Hastings Savaşı 'yla Fatih William adaları ele geçirirek uzun yıllar Fransızca'nın yerleşmesine sebep olmuştur. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşik Krallık'ta Avustralya'da Kanada'daGüney Asya'nın bir bölümünde Mısır'da ve Afrika'nın belirli kesimlerinde anadil ya da ikinci dil olarak konuşulmaktadır.

İngilizce Çince ve İspanyolca'dan sonra ana dil olarak dünyanın en çok konuşulan üçüncü dilidir.[/COLOR]
[/B]

Türkiye'de İngilizce
Türkiye'de uzun yıllar yabancı dil olarak öğretilen İngilizce bu görevine devam etmektedir. Türkiye'de İngilizce öğretimi Fransızca'nın etkisini kaybetmeye başladığı dönemde atılım yapmıştır. Bir zamanların soylular dili olan Fransızca önemini yitirmiş ve II.Dünya Savaşı sonrası artan Amerikan etkisiyle İngilizce Türkiye'de ve dünyada önem kazanmıştır. 8 yıllık ilköğretim yasasından sonra İngilizce ilköğretim 4. sınıflara kadar çekilmiştir.Genel liselerin 4 yıla çıkmasıyla beraber hazırlık sınıfı kavramı ortadan kalkmış İngilizce derslerinin haftalık ders saati artmış bulunmaktadır. Pekçok üniversite liselerde hazırlık sınıfı okunmuş bile olsa öğrencilerini bir yeterlilik sınavından geçirerek İngilizce seviyelerini ölçmektedir. Ön koşullara uymayan öğrenciler bir yıl süreyle hazırlık sınıfında yoğun İngilizce programlarıyla yeterli seviyeye getirilirler. İngilizce öğretmenliği programlarında da bu yeterlilik sistemi uygulanmaktadır. İngilizce öğretmenliği programları hazırlık sınıfı dahil edildiğinde 5 yıl 10 yarıyıldan oluşmaktadır. Yeterlilik sınavını veren öğrenciler 8 yarıyıl boyunca İngilizce okuma ve konuşma becerileri İngilizce dil bilgisi yazma becerileri ve bu becerileri öğretme yüntemleriyle ilgili dersler aldıkları gibi İngiliz edebiyatı Amerikan edebiyatı ve İngiliz dilinin tarihi ve yapısıyla ilgili yoğun olmayan dersler alırlar.

Baklava: "baklavah" olarak geçmiştir
Boş: "Bosh" olarak geçmiştir
Briç(iskambil oyunu): "Bridge" bir hipoteze göre bir üç ("one three")
Kazak: "Cossack" ( kazak erkek olarak kullanımı)
Dolma: aynı kalmıştır.
Döner: "Doner" olarak geçmiştir
Efendi : Effendi
Ordu : "Horde" olarak geçmiştir aslında horde kelimesi kalabalık anlamına gelmektedir
Yeniçeri: Janissary
Kebap: Kebab
Han: Khan
Köşk: "Kiosk" olarak geçtiği söylense de kelime aslında almanca'da büfe anlamına ;gelmektedir
Kısmet: Kismet
Kımız: Lackey Koumiss
Paşa: Pasha
Şiş: Shish
Sultan
Tavla
Lale: Tulip olarak tülbent kelimesinden geçtiği söylenmektedir
Turkuaz: Turquoise
Yurt
Yoğurt: Yoghurt
Bulgur: Bulghur
Pazar: Bazaar olarak geçmiştir.
Türkçe: Turkish
Türkiye:Turkey

İngilizce - Türkçe Dilleri karşılaştırması [değiştir]İngilizce'de özne kullanımı her cümlede gerekli iken Türkçe'de sadece fiil kullanmak yeterlidir.

İngilizce mantığına göre zaman gider Türkçe mantığında ise insan gider.
Türkçe'de 5 ana zaman fiili varken İngilizce'de 12 zaman fiili vardır.
Türkçe'de cümleler özne-nesne-yüklem şeklinde sıralanırken İngilizce'de özne-yüklem-nesne şeklinde sıralanır.

İngilizce'de "prepositions" kelimelerden ayrı yazılırken; Türkçe'deki yaklaşık karşılığı olan hal ekleri eklendikleri kelimelerle birleşik yazılır.

Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir (her ne kadar inceltme işaretinin kaldırılmasısözcüklerin zamanla söyleyişte uğradıkları değişikliklerden doğan birtakım farklılıklar olsa dahi); İngilizce ise yazıldığından farklı okunan bir fonetik yapıya sahiptir...