Bu bölümde İtalyan dilinde gelecek zamanın kullanımını öğreneceksiniz. Geniş zamanın mantığını anladıysanız sizin için bir sorun göremiyorum. Gelecek zaman içerisinde de kuralsız fiiller barınmaktadır.

ARE ERE IRE

Erò Erò Irò

Erai Erai Irai

Erà Erà Irà

Eremo Eremo Iremo

Erete Erete Irete

Erànno Erànno Iranno


Gelecek zamanın düzenli fiil çekimlerinde dikkat etmeniz gereken çekimi " IRE " bitimli fiillerdir. Tavsiyem bu çekim eklerini seri bir şekilde sesli olarak tekrarlamanız. Aşağıda üç kurallı fiil sunuyorum.


TELEFONARE LEGGERE PARTIRE

Telefonerò Leggerò Partirò

Telefonerai Leggerai Partirai

Telefonerà Leggerà Partirà

Telefoneremo Leggeremo Partiremo

Telefonerete Leggerete Partirete

Telefonerànno Leggerànno Partiranno


İtalyan dilinde gelecek zamanı öğrenmeye devam ediyoruz. Bu aşamada gelecek zamanda sıkça kullanılan kuralsız fiil biçimlerini göreceksiniz. Eğer aşağıdaki verilen çekimlerde fiil çekimlerinin birinci çekimlerini öğrenirseniz geri kalanın sadece bilinen ekleri eklemekten başka bir şey olmadığını anlayacaksınız.


AVERE POTERE SAPERE DOVERE VEDERE

Avrò Potrò Saprò Dovrò Vedrò

Avrai Potrai Saprai Dovrai Vedrai

Avrà Potrà Saprà Dovrà Vedrà

Avremo Potremo Sapremo Dovremo Vedremo

Avrete Potrete Saprete Dovrete Vedrete

Avranno Potranno Sapranno Dovranno Vedranno


Gördüğünüz üzere yukarıdaki örneklerde " e " seslisi düşmektedir.Oluşan yeni biçimde çekim devam etmektedir. CERCARE PAGARE SPIEGARE DIMENTICARE

Cercherò Pagherò Spiegherò Dimenticherò

Cercherai Pagherai Spiegherai Dimenticherai

Cercherà Pagherà Spiegherà Dimenticherà

Cercheremo Pagheremo Spiegheremo Dimenticheremo

Cercherete Pagherete Spiegherete Dimenticherete

Cercheranno Pagheranno Spiegheranno DimenticherannoKarşımızda " gare " bitimli üç fiil var.


Görüldüğü üzere sadece fiilin köküne önce " h " ekleniyor sonrasında kurallı fiiller için geçerli çekim uygulanıyor.


" care " bitimli fiilerde de aynı işlem uygulanıyor.


İtalyan dilinde gelecek zamanı öğrenmeye devam ediyoruz. Fiilerin babası olarak adlandırılan "essere " nin çekimi karşınızda. Kendisine burdan hürmetlerimizi sunuyoruz.


ESSERE

Sarò

Sarai

Sarà

Saremo

Sarete

Sarannoİtalyan dilinde gelecek zamanı öğrenmeye devam ediyoruz.


Bere Venire Volere Rimanere

Berrò Verrò Vorrò Rimarrò

Berrai Verrai Vorrai Rimarrai

Berrà Verrà Vorrà Rimarrà

Berremo Verremo Vorremo Rimarremo

Berrete Verrete Vorrete Rimarrete

Berranno Verranno Vorranno Rimarranno

Fare Dare Dire

Farò Darò Dirò

Farai Darai Dirai

Farà Darà Dirà

Faremo Daremo Diremo

Farete Darete Direte

Faranno Daranno Diranno

Andare Stare

Andrò Starò

Andrai Starai

Andrà Starà

Andremo Staremo

Andrete Starete

Andranno Staranno
Non berrò la cicuta : Zehir içmeyeceğim


Finalmente avrò l'ADSL ! : Adsl' li olacağım sonunda


Vorremo una tazza : Bir fincan isteyeceğiz


Potremo usare il cellulare in aereo : Uçakta cep telefonu kullanabileceğiz


Il prossimo settimana faremo una gita : Gelecek hafta tur yapacağız


Come sarà la nuova identità digitale : Yeni dijital kimlikler nasıl olacak


A che ora finirà il film? : Film ne zaman bitecek ?


Basta che tu clicchi e io saprò chi sei : Tıklaman yeterli kimsin bileceğim


Io verrò e ti guarirò : Geleceğim ve seni iyileştireceğim


Mi dirà Ciampi quando dimettermi : Ne zaman ayrılacağımı Ciampi bana söyleyecek


Se uscirai perderai l'autobus : Çıkmazsan otobüsü kaçıracaksın


Cosa farai sabato sera ? : Cumartesi akşamı ne yapacaksın ?


Daranno un contributo di qualità al miglioramento della nostra politica : Politikamızın kalitesinin artırılmasına katkıda bulundular (verdiler)


Le cose cambiano anche se noi non lo vorremo : Biz istemesekte herşey değişiyor


Fra un mese finirà la sua tesi : Bir ay içerisinde tezini bitirecek


Mi dovrai uccidere : Beni öldürmek zorundasın


Cosa farà Emre a fine stagione ? : Emre sezon sonunda ne yapacak


Resterà alla Juve : Juventus'da kalacak


Andrà al Real Madrid : Real Madrid'e gidecek


Il mese prossimo lavoraremo in banca : Gelecek ay banka'da çalışacağım