ingilizce bağlaçlar - ingilizcede bağlaç - ingilizce bağlaçların kullanımı - ingilizce bağlaçlar nasıl kullanılır

İngilizce bağlaçlar cümleler arasındaki anlam bütünlüğünü sağlamak maksadıyla sıklıkla kullanılır.
İngilizce bağlaçlar ve anlamları

and : Türkçedeki “ve” bağlacına karşılık gelir .İki cümle yada nesneyi birbiriyle ilintilendirir. And bağlacının kullanılması için paralel cümleler yada nesneler olmalı yani birbirine destekleyen paralel düşünceler.Örneklerle görelim arkadaşlar …

I want to see Alanya and I want to do shopping there.
Alanya’yı görmek istiyorum ve orada alışveriş yapmak istiyorum. (burada cümleleri bağlıyor)

I would like to have cola and Macturko.
Kola ve Macturko istiyorum. (burada nesneleri - isimleri bağlıyor)

or : İki nesne arasında seçim yapmamız gerekir kullanırız.Yada yoksa gibi anlamlara gelir.

Would you like to take cola or coffee?
Kolamı almak istersiniz yoksa(yada) kahve mi?

or : Olumsuz cümlelerde or bağlacı iki nesne arasında “and” bağlacının yerine kullanılmalıdır.

Mustafa hasn’t seen Erzurum or Erzincan yet.
Mustafa Erzurum ve Erzincan’ı henüz görmedi.

But : Fakat ama anlamına gelir ve birbirine zıt düşüncelerifikirleri cümleleri bağlar.But bağlacı kullanıldığında şundan emin olabiliriz arada bir tezatlık vardır.

We like Antalya but we don’t want to go now.
Antalya’yı seviyoruz ama şimdi gitmek istemiyoruz.

The film was nice but not popcorns.
Film güzeldi ama patlamış mısırlar değildi.

becausefor : Çünkü anlamına gelmekle beraber bir sebep-neden ortaya koyarlar.Yani iki cümle arasında sebep-sonuç ilişkisi kurmaya vesile olur.Genelde WHY ? neden sorusuna cevap vermekte kullanılırlar.

Why don’t you want to do your homework?
Neden ev ödevini yapmak istemiyorsun?

I don’t want to do my homework because I am tired.
Ev ödevimi yapmak istemiyorum çünkü yorgunum (Daha derli toplu bir çeviri için : Yorgun olduğum için…..

I am happy for my grandma will visit us tomorrow.
Büyükannem yarın geleceği için mutluyum.

sothereforethus as a consequence as a result consequently for this reasonhence: Bu yüzden böylece anlamında kullanılırlar ve birbirinin yerine kullanılabilir.Burada da bir neden sonuç ilişkisi vardır.

He won the big prize in the lottery so he is rich.
Piyangodan büyük ödülü kazandı böylece zengin oldu.(thusthereforehence da kullanılabilirdi)

yethowever nevertheless withal still all the same even so nonetheless notwithstandingnot the less; in spite of that

Anlamları : ancakbununla birlikteolmasına rağmenmamafih.

Cümleler arasında tezatlık zıtlık kurmak maksadıyla kullanılırlar.

They came here yet you weren’t here this time .
Onlar buraya geldi ama bu sefer sen yoktun.

Furthermorealso In addition further what is more moreover more and more besides : üstelikhemdeayrıcabunun yanında

Cümleler arasında birbirine yakın fikirler düşünceler olduğunu yada birinci cümlede bahsedilenlere ekler yapılacağı zaman kullanılırlar.

She is beautiful also clever.
O güzel hemde zeki.(üstelik zeki-zekide aynı zamanda)

The war began.In addition the poverty began.
Savaş başladı.Açlıkta başladı.

Last lastlybriefly to sum up in conclusion finally in shortly : Sonuç olarakuzun lafın kısasıkısaca gibi anlamlara gelerek konuyu özetlemeye yada sonlandırma yararlar.

We took a very long road shortly we are very exhausted.
Çok uzun bir yoldan geldik kısacası çok yorgunuz.