ingilizce bağlaçlar listesi - ingilizcede bağlaç kullanımı - ingilizce de ve da bağlaçı

-de-da (ben de yorgunum)
too-so-also-either-neither (-de -da)
TOO – EITHER – SO – NEITHER -ALSOBirisi/birşey için söylediğimiz cümlenin bir başkası içinde geçerli olduğunu belirtmek için Türkçe’ de -de veya –da eklerini İngilizce’ de ise too veya either kelimelerini kullanırız.Olumlu cümlelerdeki -de –da eki için too also ve so kullanılır.1. Too ikinci cümlemizin sonunda yer alır.They need some food. They need some money too. - Onların yiyeceğe ihtiyacı var. Paraya da ihtiyaçları var.A: I’m happy. - Mutluyum.

B: I’m happy too. / Me too. - Ben de mutluyum. / Ben de.2. Also öznemizden sonra veya yardımcı fiilimizden sonra gelir.I am also coming with you. – Ben de seninle geliyorum.

She also helped us. – O da bize yardım etti.3. So birinci cümlenin yardımcı fiili ile birlikte soru şeklinde olduğu gibi kullanılır.She generally decides in a short time. So do I. – O genellikle kısa zamanda karar verir. Ben de.The students are waiting in the garden. So are the teachers. – Öğrenciler bahçede bekliyor. Öğretmenler de.Olumsuz cümlelerdeki -de –da eki için either ve neitherkullanılır.1. Either ikinci cümlemizin sonunda yer alır.He can’t speak Spanish. I can’t speak either. – O İspanyolca konuşamıyor. Ben de.A: She is not inexperienced. – O tecrübesiz değil.

B: You are not inexperienced either./ You either- Sen de tecrübesiz değilsin. / Sen de.2. Neither birinci cümlenin yardımcı fiili ile birlikte soru şeklinde olduğu gibi kullanılır.The new student could not understand the topic. Neither could the other students. – Yeni öğrenci konuyu anlayamadı diğer öğrenciler de.A: I don’t know the answer. – Cevabı bilmiyorum.

B: Neither do I. –Ben de.