Sevdiğimiz yiyecekiçecek ve nesneleri belirtirken like (sevmek) fiili kullanılır.The Simple Present Tense (Geniş Zaman)da Iyouwethey ile kullanıldığındalike sonuna ek almaz.Like fiilinden sonra gelen nesne ile cümle tamamlanır.
Examples:
I like macaroni. (Benmakarnayı severim.)
You like meat. (Seneti seversin.)
Sevilmeyen yiyecekiçecek ve nesneden bahsederken don�t like kalıbı kullanılır.Bu kalıp Iyouwethey öznelerinden birinin bulunduğu cümlelerde yer alır.Don�t like�dan sonrasevilmeyenbeğenilmeyen nesnenin adı belirtilir.Don�t like yerine dislike da kullanılabilir.
Examples:
I don�t like macaroni. (Benmakarna sevmem.)
I dislike macaroni. (Benmakarna sevmem.)
You don�t like coke. (Senkola sevmezsin.)
Like fiili hesheit özneleriyle olumlu cümlede yer alıncasonuna �s eki getirilir ve likes olur.Bu durumThe Simple Present Tense (Geniş Zaman)daolumlu cümle yapısında geçerlidir.
Examples:
He likes macaroni. (Omakarna sever.)
She likes ice cream. (Odondurma sever.)
Heshe it gibi üçüncü tekil kişilerin sevmediği nesnelerden söz ederkendoesn�t like yapısı kullanılır.Sevilmeyen nesne(ler) ile cümle tamamlanır.Doesn�t like yerine dislikes da kullanılabilir.
Examples:
He doesn�t like chocolate. (Oçikolata sevmez.)
He dislikes chocolate. (Oçikolata sevmez.)
She doesn�t like macaroni. (Omakarna sevmez.)
Do you like grapes? gibi evet-hayır sorusunaolumlu cevap verilecekse yesolumsuz cevap verilecekse no ile başlanır.Olumlu kısa cevapta özne ve do kullanılır.Olumsuz kısa cevapta iseözne ve don�t kullanılır.
Example:
Do you like grapes? (Senüzüm sever misin?)
YesI do. (Evetseverim.)
NoI don�t. (Hayırsevmem.)
Does Duygu like milk? gibi evet-hayır sorusunaolumlu cevap verilecekse yesolumsuz cevap verilecekse no ile başlanır. Olumlu kısa cevapta özne ve does kullanılır.Olumsuz kısa cevapta iseözne ve doesn�t kullanılır.
Example:
Does Duygu like milk? (Duygusüt sever mi?)
Yesshe does. (Evetsever.)
Noshe doesn�t. (Hayırsevmez.)
(+) (-) (?)
I like I don�t like Do I like?
You like You don�t like Do you like?
We like We don�t like Do we like?
They like They don�t like Do they like?
He likes He doesn�t like Does he like?
She likes She doesn�t like Does she like?
It likes It doesn�t like Does it like?
(�Heshe ve it� üçüncü tekil şahıs oldukları için olumlu cümlede görüldüğü gibi fiilin sonuna �s� takısı gelmiştir. Ama olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanıldığı için �s� kullanılmamıştır.)

like - don't like
So sagst du ob du etwas magst oder nicht magst:
I like coffee but I don't like tea.

likes - doesn't like
So kannst du ausdrücken ob jemand etwas mag oder nicht:
Sue likes vegetables but she doesn't like fish.