İSMİN HALLERİ (DEKLİNATİON DER SUBSTANTİVE)


Almanca'da ismin halleri Türkçe'den biraz farklıdır ve yalın hali -i hali -e hali -in hali olmak
üzere ismin dört hali mevcuttur.

Türçe'de bir ismi -i haline sokmak için kelimenin sonuna ı-i-u-ü harflerinden uygun olanı eklenir.
(eğer gerekiyorsa kaynaştırma harfi de eklenir)Örneğin ev-evi okul-okulu bahçe-bahçeyi gibi. Ya da -e hali ev-eve okul-okula bahçe-bahçeye gibi yapılır. Almanca'da ise bu haller genellikle kelimenin artikelini değiştirerek oluşturulur.Bazı kelimelerin de sonlarına bazı haflerin eklendiği durumlar da mevcuttur. Almanca'da ismin dört hali şu şekilde ifade edilir.

Yalın Hali : Nominativ

-e Hali : Dativ

-i Hali : Akkusativ

-in Hali : Genitiv


Yalın hal ismin bir değişikliğe uğramamış saf halidir.


Örneğin kalem kitap bilgisayar kelimeleri ismin yalın halindedirler.Bunun yanı sıra isimler
çoğul olarak da yalın halde bulunabilirler.Örneğin kitaplar kalemler kelimeleri de hem çoğuldur hem de yalın haldedir.

Bu bölüme kadar incelediğimiz tüm kelimeler de yalın haldedirler.Sözlüklerde ve diğer kaynaklarda
isimler daima yalın halde verilirler. Almanca'da yalın hale ilişkin incelenecek çok fazla bir şey yoktur.Zaten sözcüklerin saf halleri yalın haldedirler.Aşağıdaki örnekler gibi.

Halı : der Tep¤¤¤h

Göz : das Auge

Masa : der Tisch

Lamba : die Lampe

Otobüsler : Busse

Anneler : die Mütter

Babalar : die Väter

Örnekleri ismin yalın halindedirler. Önümüzdeki bölümde ismin -i halini inceleyeceğiz.