Almanca Gramer - Almanca Cümle Kurma - Almanca Kolay Cümleler Kurma - Almanca Öğrenme Dersleri - Almanca Cümle Kurulmuş Basit Cümleler Türkçe Karşılıkları


Almancada en basit cümle «bu» anlamına gelen das kelimesiyle «-dır» anlamına gelen ist fiil eki «bir» anlamına gelen ein veya eine ve bir de isimden meydana gelir. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Almanca ve

Türkçe cümlelerde kelime sıralanışındaki farkı belirtmek için bu cümlelerin Almancalarmda büyük harfle yazılan kelimenin Türkçe cümledeki karşılığı da büyük yazılmıştır.

DAS ist ein Buch.
[das ist ayn buh]
BU bir kitaptır.

Das IST ein Bleistift.
[das ist ayn blayştift]
Bu bir kalemDİR.

Das ist EINE Übung.
[das ist ayne Übung]
Bu BİR çalıştırmadır.

Das ist e!n ZIMMER.
[das ist ayn tsimmer]
Bu bir ODAdır.

Yukarıdaki en basit Almanca cümlelerde şu önemli noktalara dikkat etmeliyiz:

Almanca cümlede kelime sıralanışı Türkçedekinden farklıdır. Her iki cümlede de ilk kelimeler ayni yeri işgal ettikleri halde Almancada ist ikinci olarak yani özneden sonra gelmekte halbuki bunun Türkçe karşılığı «-dır» cümlenin sonunda ve isme bitişik olarak bulunmaktadır.

Das IST ein Buch.
Bu bir kitapTIR.

Das IST ein Bleistift.
Bu bir kalemDİR.

Iste her cümlede ayni kaldığı halde Türkçe karşılığı bağlı bulunduğu ismin ses yapısına uyarak (-dır -dir -dur -tır -tir -tür) gibi değişik şekiller almaktadır. (kitapTIR kalemDİR odaDIR).

Das kelimesi Türkçeye hem «bu» hem de «şu» veya «o» olarak çevrilebilir. Ama das genellikle Türkçeye «bu» olarak çevrilir. İşaret sıfatı olan bu das'ı ayni yazılmalarına rağmen artikel olan das'la karıştırmamak gerekir. Artikel olan das daima bir ismin önünde kullanılır ve hiçbir Türkçe karşılığı yoktur. İşaret sıfatı olan das ise ismin önünde bulunmaz tek başına kullanılır.

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.
Das ist ein Tisch.
[das ist ayn tiş]
Bu bir masadır.

Das ist ein Stuhl.
[das ist ayn §tul]
Bu bir sandalyedir.

Das ist eine Blum.
[das ist ayne blume]
Bu bir çiçektir.

Das ist ein Haus.
[das ist ayn haus]
Bu bir evdir.

Das ist eine Mappe.
[das ist ayne mappe]
Bu bir çantadır.

Das ist ein Hut.
[das ist ayn hut]
Bu bir şapkadır.

Das ist ein Tür.
[das ist ayne tür]
Bu bir kapıdır.

Das ist ein Bild.
[das ist ayn bild]
Bu bir resimdir.

Das ist ein Apfel.
[das ist ayn apfel]
Bu bir elmadır.

Das ist ein Bleistift.
[das ist ayn blayştifi]
Bu bir kalemdir.