fransızca tanımlılık - fransızca tanım


Fransızca’da isimlerin önüne gelen ve ismin cinsiyeti (erildişil) sayısı (tekilçoğul) belirten sözcüklere tanımlık(article) denir. Tanımlıklar belirli ve belirsiz tanımlık olarak ikiye ayrılır. Eril ( masculin) le ( belirli article) un ( belirsiz article) alır. Dişil ( feminin) la ( belirli article) une ( belirsiz article) alır.

Belirli Tanımlık: le la ve les ismin belirttiği varlığın bilindiğini gösterir. Çogul durumda gerek dişil veya eril olsun her iki durumda da ‘les’ kullanılır. İsmin ilk harfi sesli yada sessiz olan ‘h’ harfi varsa l’ diye yazılır.


Örnek: le art (sanat) = l’art diye yazılır çogul hali l’arts

Belirsiz Tanımlık: un une des ismin belirtiği varlık bilinmediğini gösterir. Çogul durumda gerek dişil veya eril olsun her iki durumda da ‘des’ kullanılır.


Belirli Tanımlık


Belirsiz Tanımlık

Eril (masculin)


Le


Un

Dişil ( feminin)


La


Une

Çoğul (pluriel)


Les


Des

Cinsiyetin belirlenmesine ilişkin kurallar


1-) Ağaç isimleri eril (masculin) meyve isimleri dişildir( feminin)

Un pommier ( elma ağacı) une pomme ( elma)2-) Sonu ‘–e’ ile biten ülke isimleri dişildir ( f) sonunda ‘-e’ olmayanlar erildir (m)

La Turquie Le Canada3-) Eskiden sadece erkeklerin çalıştığı meslekler erildir (m).

Le professeur ( öğretmen) Le juge (yargıç)4-) Sonu ‘ –age -ail -ard -eau -isme -ment -ron ‘ ile biten isimler istisnalar durumunda erildir (m).

Le courage (cesaret) le travail ( çalışma) le brouillard (sis) le chateau ( şato )

Le nationalisme ( ulusculuk) le complement (tümleç) moucheron ( sinek )

İstisnalar: la page (sayfa) le plage ( plaj) l’image ( görüntü) la cage ( korunak )

La rage ( ırk)5-) Ölçü birimleri erildir. (m)

Un métre ( metre) Un litre ( litre) Un kilo ( kilo )6-) Cümle sonunda aynı ünsüz harfin çift kullanımı arkasından ‘-e’ harfi gelen kelimeler istisnalar dışında dişildir (f)

La ville ( şehir ) la dette ( borç ) la vedette ( aday )

İstisnalar: le squelette (iskelet) le télégramme ( telgraf ) gibi7-) Sonu ‘ –sion -tion -ence -rie ’ ile biten kelimeler istisnalar dışında dişildir (f)

La télévision ( televizyon) la déclaration (duyuru) une ésricerie ( bakkal)

La conférense ( konferans)

İstisnalar: le silence ( sessizlik)8-) Sonu ‘ –é -ée -té’ ile biten kelimeler istisnalar dışında dişildir (f)

La société ( toplum ) la mosquée (cami ) la liberté ( özgürlük)

İstisnalar: le lycée (lise) le musée (müze) le coté (kenar)9-) Sonu ‘ – eur -esse -isse’ ile biten kelimeler istisalr dışında dişildir(f)

La profondeur ( derinlik) la jeunesse ( gençlik) la jaunisse ( sarılık )

İstisnalar: la bonheur ( iyilik ) l’ honneur ( gurur )10-) Sonu ‘-ure’ ile biten kelimeler istisalar dışında dişildir (f)

La blessure ( yara) la litérature (edebiyat)

11-) Sonu ‘ –tude’ ile biten kelimeler istisnalar dışında dişildir (f)

La solitude ( yalnızlık) l’ inquiétude ( endişe)12-) Renk bildiren isimler erildir (m)

Le blue ( mavi ) le noir ( siyah ) le blanc ( beyaz )13-) maden adları erildir (m)

Le fer ( demir ) le cuivre ( bakır)14-) Gün ay mevsim yön adları rüzgar adları rakamlar harfler müzik notalarısıfat

mastarlardan oluşan değişmez isimler genelde erildir (m)

le samadi ( cumartesi) le lundi (pazartesi) le mardi ( Salı )

le janvier ( ocak) le mars ( mart) le avril ( nisan )

le printemps ( ilkbahar ) le lété ( yaz ) l’automme ( sonbahar ) l’hiver ( kış)15-) Hastalık ve bilim isimleri genelde dişildir (f)

La grippe ( grip) la chimie ( kimya ) la biologie ( biyoloji)
FRANSIZCA’DA ERİL İSMİN DİŞİLE CEVRİLMESİ1-) Genellikle eril (m) ismin sonuna eklenen ve seslendirilmeyen ‘-e’ ile dişile (f) dönüş sağlanır ve böylece kendinden önceki ünsüzün okunmasını sağlar.

Un ami (m) ( arkadaş ) Une amie (f) Un cousin (m) (kuzen ) Une cousine (f)2-) Sonu ‘-er’ ile biten eril isimlerin dişil olurken ‘-ére’ ekini alır.

Un berger (m) Une bergére (f) Un fermier (m) Une fermiére (f)3-) Sonu ‘-n’ ile biten eril isimlerin dişil olurken ‘-nne’ ekini alır.

Un paysan (m) Une paysanne (f) Un chien (m) ( köpek) Une chienne (f)4-) Sonu ‘-eur ile biten –euse -teur ile biten -trica’ olur.

Un fumeur (m) Une fumeuse (f) Une desinateur (m) Une desinatrice (f)5-) Sonu ‘-e’ ile biten kimi isimler dişil olurken ‘-esse’ alır.

Un ane (m) Une anesse (f) Un conte (m) Une contesse (f)İSMİ ÇOGUL YAPMA

Türkçe’de isimler sonlarına ‘-ler-lar’ eki getirilerek çogul yapılır. Fransızca da ise genellikle (-s) eki getirilerek yapılır.

Not: Le ve La tarif harflerinin çogulu Les Une ve Un ise Des dir.

Örnek: un chat === des chats le chat === les chats1-) Sonu ‘-ou’ ile biten 7 isim ‘x’ eklenerek çoğul yapılır.

Bijou Coillou Chou Genou Hibou Pou Joujou2-) Sözcük ‘au’ ‘eu’ veya ‘eau’ ile bitiyorsa çoğul yaparken ‘-s’ eki yerine ‘x’ konur.

Un bateau === des beteaux

Un noyau==== des noyaux( çekirdek)

Un jeu=== des jeux ( oyun)

3-) Sözcük ‘al’ ile bitiyorsa çoğul yaparken sonu ‘aux’ olarak değistirilir

Un cheval=== des chevoux ( at)

Un travail=== des travoux (iş)4-) Sonu ‘-ail’ ile biten isimler istisnalar dışında ‘-s’ eki getirilerek çogul yapılır. İstisnalara ‘aux’ eki getirilir.

Un detail=== des details

İstisnalar: Bail Corail Email Travail Vitrail Souprial Ventail5-) Sonu ‘ –s -x-z’ ile biten isimler çoğul durumunda ek almazlar.

Un souris === des souris

Le riz=== les riz

Le prix=== les prix6-) Kimi isimler çoğul durumda bütünüyle değisir.

Un oeil=== des yeux

Le ciel=== les cieux7-) Toplulukları anlatan isimler cins isimler gibi çogul yapılır.

Un Turc=== des Turcs

Une Bretonne=== des Bretonnes8-) Aile isimleri degişikliğe ugramadan çoğul olurlar.

Les Dupont9-) Kimi isimlerin çoğul durumunda sesletimi değisir.

Un oeuf=== des boeufs

Un os=== de sos11-) Kimi özel isimler çogul kullanılır.

Les Antilles

Les Balkans