Aile ile ilgili fransızca kelimeler - - La Famille

l’enfant(lanfan) çocuk
le fils(lö fis) oğul
le garçon(le garson) erkek çocuk
la fille(la fiy) kız çocuğukız
le frère(lö frer) erkek kardeş
la seur(la söğ) kız kardeş

La famille(la famiy) aile;çoluk çocuk;soy-sop
Mère (mer) anaanne
Père (per) baba
Maman(maman) anne(çocugun anneye seslenme şeklidir.)
Papa(papa) baba(çocuğun babaya seslenme şeklidir.)

Le beau-père (lö bo per) üvey baba
La belle mère (la bel mer) üvey anne
La grande-mère(la grand mer) büyük anne
Le grand-père(lö gran per) büyük baba
Les beaux parents(le bo parent) evey anne baba

Le mari (lö mari) koca
Ma femme(ma fam) karım
Le mariage(lö maryaj) evlenme evlilik
Marièe(marye) evli
Le anniversaire de mariage
(lö aniverser dö mariaj) evlilik yıldönümü
la tente(la tant) halateyze
l’oncle(lonkl) amcadayı
la nièce(la niyes) kız yeğen
le neveu(lö novö) erkek yeğen
le demi-frère(lö demi frer) üvey erkek kardeş

le cousin(la kuzan) kuzen(amcateyze.... erkek çocuğu)
la cousine(la kuzin) kuzen(amcateyze..... kız çocuğu)
la belle-seour(la bel sör) yenge elti
le gendre(lö jondr) damat
le parent(lö paran) hısımakraba