Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Fransızca Tanışma Cümleleri

  Fransızca Türkçe Tanışma Cümleleri

  Evet….
  Oui….
  Hayır……
  Non…..
  Var.
  Il y a.
  Yok.
  Il n’ y a pas.
  ne zaman
  quand
  niçin
  porquoi
  nerede

  ne
  Quoi
  kim
  Qui
  nasıl
  Comment
  kaç
  Combien
  kaç para
  Combien Coute
  Tamam….
  D’accord….
  Lütfen…..
  S’il vous plait…..
  Özür dilerim...
  Je vous demande pardon ...
  özür dilerim
  je suis désole……
  Pardon?
  Pardon?
  özür
  désolé
  Kusura bakmayın
  Je sui désolé
  Affedersiniz…..
  Excusez-moi…..
  Teşekkür ederim
  Merci
  Birşey değil…..
  De rien…..
  Bir şey değil
  II n'y pas de quoi.
  Arkadaş
  Ami€
  kız arkadaş
  une petite amie
  erkek arkadaş
  un petit ami
  Hoşgeldiniz….
  Soyez la Bienvenue…
  Hoşbulduk….
  Merci….
  Memnun oldum
  Anşante
  Memnun oldum (tanışma)
  Sitita plizya
  Güle Güle
  Au revoir
  Günaydın
  Bonjour
  Allahaısmarladık
  Au revoir
  Allahaısmarladık
  A dieu
  İyi Günler
  Bonjour
  iyi günler
  Bonne journée
  İyi Akşamlar
  Bonsoir
  İyi Geceler
  Bonne nuit
  Merhaba
  Bonjour
  Nasılsınız?
  Comment allez-vous ?
  Naber?
  Comment Ça va?
  Ne haber?
  Quoi de neuf?
  Nasıl gidiyor?
  ça va?
  Herşey yolunda mı?
  Ca va?
  selam
  Salut!
  selamlamak
  saluer
  Selam iyiyim.
  Ça va bien
  Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız?
  Je vais bien merci et vous ?
  Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız?
  Merci je vais bien et vous?
  Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.
  Merci je vais bien moi aussi.
  Ben çok iyiyim.
  Je vais très bien.
  Gayet iyiyim
  A sabian
  İyiyim teşekkürler
  Tre bian mersi
  Sağolun iyiyim….
  Bien merci….
  İyiyim.
  Ca va bien.
  İyimisiniz?
  Vous allez bien?
  Şöyle böyle
  Comme ci comme ça
  Rica ederim.
  Je vous en prie.
  Milliyetiniz ne?
  Quelle est votre nationalité?
  Nerelisiniz?
  Vous êtes de quelle nationalité?
  Nerelisiniz?
  D’où êtes-vous ?
  Nerelisiniz?
  Vous êtes d`où?
  Türküm.
  Je suis Turc.
  İtalyanım.
  Je suis İtalien.
  Nerede yaşıyorsunuz?
  Où habitez-vous?
  ISTANBUL - Türkiye
  ISTANBUL - TURQUE
  Istanbul'da yaşıyorum
  J`habite Istanbul
  Kendimi tanıtmama izin verin.
  Permettez-moi de me présenter
  İsminiz nedir?
  Comment vous appelle -Vous
  İsmin ne?
  Tu t'apelles comment
  Adınız ne?
  Comment vous appelez vous?
  Onun adı ne?
  Comment s`appelle-t-il?
  Onun adı ...
  Il s`appelle ...
  Benim ismim Selçuk
  Je m'apelle Selçuk
  Adım Selçuk . Sizin adınız ne?
  Je m’appelle Selcuk et vous?
  Merhaba Benim adım Selcuk'dur.
  Salut je m’appelle Selcuk
  Eşim Şeyma
  Mon épouse Şeyma
  Kızım Tuana
  Ma fille Tuana
  beni anlıyormusunuz ?
  Me comprenez-vous
  Anlıyorum….
  Je comprends…...
  Anlamıyorum…..
  Je ne comprends pas…
  sizi anlıyorum
  comme je vous comprends!
  Biliyorum….
  Je sais………
  Bilmiyorum…..
  Je ne sais pas……..
  İngilizce konuşuyormusun
  Parlez-vous anglais?
  Fransızcanız çok iyi
  Vous parlez trés bien français
  Biraz
  Un peu
  okulda biraz fransızca öğrendim…
  .j'ai appris un peu de français a l'école
  Biraz Fransızca biliyorum.
  Je parle un peu l’français
  Tanıştığımıza çok memnun oldum.
  Je suis enchanté
  Ben de tanıştığımıza çok memnun oldum.
  Moi aussi je suis enchanté
  Sizi tanıştırayım
  Laissez moi vous introduire.
  Biz tanışıyoruz
  On se connaît déjà
  Dostumu size takdim edeyim.
  Je vais vous présenter mon ami
  Tanıştığımıza memnun oldum.
  Enchanté de faire votre connaissance
  Ben de memnun oldum.
  Je suis enchanté moi aussi.
  Sonra görüşürüz
  Apita
  Nereden geliyorsunuz ?
  D’où venez - vous?
  İstanbul’dan geliyorum.
  Je viens d’istanbul.
  Nerede kalıyorsunuz ?
  Où est - ce que vous hébergez?
  Dedeman otel’de kalıyorum.
  Je reste à hôtel Dedeman.
  Bir evde kalıyorum.
  Je reste dans une maison.
  Bir pansiyonda kalıyorum.
  Je reste dans un pansion.
  Arkadaşımın ya-nında kalıyorum.
  Je reste chez mon ami.
  Mesleğiniz nedir?
  Quel est votre métier?
  Ne iş yapıyorsunuz?
  Quel est votre profession?
  Eşiniz ne iş yapıyor?
  Quel est le métier de votre épouse ?
  ev hanımı
  une femme au foyer
  ticaret adamı
  je suis un homme d`affairs
  Nereye gidiyorsunuz ?
  Où allez-vous?
  Otele gidiyorum.
  Je vais à l’hôtel.
  Bir şeyler içmeye gidelim mi?
  Si on allait boire un pot?
  Ne zaman?
  Quand?
  İşte numaram .
  Voici mon numéro.
  Birlikte birşeyler içelim mi?
  Pouvons-nous prendre un verre?
  Doğum tarihiniz nedir?
  Quelle est votre date de naissance
  Yıldönümü / doğum günü.
  Anniversaire .
  Kaç yaşındasınız?
  Quel age avez-vous?
  48 yasındayım
  J’ai quarante Huit ans
  Ya siz?
  Et vous?
  bin dokuz yüz atmış yılında
  neuf cent soixante
  O kaç yaşında?
  Quel age a-t-il/elle?
  Yirmibir Eylül 1962.
  21 septembre 1962
  .......den hoşlanırım.
  Je m’intéresse à....
  ... isterim.
  je voudrais ...
  ... Gerekli
  il faut que ...
  .............ı nerede Bulabilirim?
  Où puis-je trouver...............?
  ... hakkında kaygılanmak
  se inquiéter de
  En yakın............?
  Le / la... Le / la plus proche?
  Aksine!
  Au contraire!
  Adreslerini verir misiniz?
  Pouvez-vous me donner ses adresses?
  Ayrılmayın
  Ne quittez pas

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Fransızca Türkçe Tanışma Cümleleri 2

  aynı
  pareil
  bence
  à mon avis
  ben de
  moi aussi
  ben de
  moi non plus
  Beni yalnız bırakın!
  Laissez-moi tranquille!
  Bir dakika sözlüğe bakayım.
  Une minute laissez –moi consulter le dictionnaire.
  boş
  vide
  Bu kim?
  Qui est-ce?
  bu nasıl iş!
  je n'en reviens pas!
  Bu nedir?
  Qu'est-ce que-ce
  Bu sizin için
  C`est pour vous
  Bunun adı ne?
  Comment s’appelle-t-il?
  Bu bir anahtardır.
  C’est un clé.
  bütün
  entier
  Değil mi?
  n`est-ce pas?
  defol(git) artık seni gormek istemiyorum
  Va-t'en! je ne veux plus te voir :
  devamlı
  constant
  dikkat et! Düşeceksin…..
  Fais attention! tu vas tomber:
  Elbette
  Bien sur
  Hamdolsun.
  Assez bien.
  hemen şimdi
  tout de suite
  Hemen orada
  Se laba
  Hemen dönerim.
  Je reviens tout de suite.
  Fena değil.
  Pas trop bien.
  hem de nasıl
  ça vous étonne; dame oui
  hangi
  quel/quelle
  hangisi
  lequel laquelle lesquels lesquelles
  her nasılsa
  de quelque façon que ce soit par hasard
  her ne olursa
  en tout cas
  her nerede
  partout oû
  her ne zaman
  à n'importe quel moment
  haydi
  allons! partons!; allez! partez!
  haydi haydi
  à fortiori à plus forte raison d'autant plus que
  haydi canım sen de
  allons donc
  İstiyorum……
  Je veux…..
  İstemiyorum….
  Je ne veux pas…..
  İyitamamdırpekala
  Bon
  Kendi işine bak!
  Occupe-toi de tes oignons!
  Kesin bilmiyorum.
  Je ne sais pas encore.
  Lütfen kelimeyi sözlükte gösterin.
  Svp. Montrez ce mot dans le dictionaire.
  Mmmm!
  Miam!
  Memnuniyetle.
  Avec plaisir.
  Müsadenizle.
  Vous permetter?
  Ne güzel sürpriz!
  Quelle bonne surprise!
  Neler yapmaktan hoşlanırsınız?
  Qu’est-ce que vous aimez comme activité?
  Oturun
  Asseyez-vous
  Önemli….
  C’est important…..
  Rahatsız ettiğim için özür dilerim.
  Excusez-moi de vous déranger
  Resim.
  La peinture.
  sen yaz
  tu écris
  Sessiz olun!
  Taisez-vous!
  Seve seve.
  Volontiers.
  Size ne gerek?
  De quoi avez-vous besoin?
  sonra
  après
  Sorun degil
  Pas de probléme
  Söylermisiniz ... ?
  Pouvez-vous me dire ... ?
  Tamam.
  D`accord.
  tamamen haklısınız ….
  Vous avez tout à fait raison .
  tebrikler
  félicitations
  Teşekür edrim. Size de.
  Merci. Vous aussi.
  Yarın sizi bekleyeceğim?
  Je vais vous attendre demain.
  Yardım edebilir miyim?
  Puis-je vous aider
  Ya sen
  E Tua
  ….. i görmek isterim.
  Je voudrais voir ....…..
  Tiyatro var mıdır?
  Y-a-t-il un théâtre ?
  Sinema nerededir?
  Où est le cinéma ?
  Bar var mıdır?
  Y-a-t-il un bar ?
  Oynamak ister misiniz?
  Voulez-vous jouer ?
  ..'e nasıl gidebilirim?
  Pourriez-vous mi’ndiquer la route de...?
  Yakında bir ..... var mı?
  Ya-t-il pres d’ici...?
  .... Saat kaçta başlıyor?
  A quelle heure commence...?
  Yürüyerek gidebilirmiyiz?
  Pouvons-nous y aller à pied?
  Adreslerini verir misiniz?
  Pouvez-vous me donner ses adresses?
  Tahminen ne kadar tutar ? Dinar
  Combien faut-il prevoir ? Dinar
  Birlikte birşeyler içelim mi?
  Pouvons-nous prendre un verre?
  Biraz yavaş konuşa-bilirmisiniz sizi anla-mıyorum?
  Est-ce que vous pouvez parlez moins vite je n’arrive pas à vous comprendre?
  Ne kadar?
  Cest combien?
  .......den hoşlanırım.
  Je m’intéresse à....
  Ne kadar?
  Combien ça coûte?
  Nerede satılıyor?
  Où est-ce qu’on vend ?
  Ne oluyor?
  Que se passe-t-il?
  Kaç çocuk var?
  Combien d’enfant y-a-t il?
  Hangi okula devam ediyorsun
  Ou est-ce que vous poursuivez études?
  hangi okuldan mezunsun
  De quelle école étes-vous diplomé?
  Okumuyorum çalışıyorum
  Je n'étudie pasje travaille
  Boş zamanlarında ne yaparsınız
  Qu'est-ce que vous faites des vos temps libres?
  Müzik dinlerim
  J'ecoute de la musique
  istanbul' un nasıl buluyorsunuz
  Comment vous trouvez İSTANBOUL?
  Beklediğ imden oldukça farklı.
  D C'est tout a fait different de ce que j'attendais
  Buraya daha önce geldiniz mi?
  Etiez-vous déja venu ici?
  Burada mı oturuyorsunuz
  C'est ici que vous habitez
  Karınız/kocanız nasıl
  Comment va votre épouse/époux?
  Bu akşam çok şıksınız
  Vous étes trés chique ce soir
  Bu elbise size yakışıyor
  Cette robe vous va bien
  Çok iyi dans ediyorsunuz
  Vous dansez admirablement bien
  Çok sevimli/naziksiniz
  Vous étes trés mignon/gentil
  Gözleriniz çok güzel
  Vous avez dé trés beaux yeux
  Harika bir vucudunuz var
  Vous avez un corps fabuleux
  İlk görüşte aşka inanırmısınız
  Crois-tu au coup de foudre
  Saçlarınız çok güzel
  Vous avez de trés beaux cheveux
  Seninle sohbet etmek güzel
  C'est chouette de parler avec toi
  Sizden çok hoşlandım
  Je vous ai beuacoup aimé
  Adınızla hitap edebilirmiyim
  Puis je vous appeler avec votre prénom
  Size aşık oldum
  Je suis tombé amoureux de vous
  şimdiye kadar hiç bu kadar güzel göz görmemiştim
  Je n'aivais jamais vu auparavant des yeux aussi jolis
  Nerede buluşalım?
  Ou est-ce qu'on se retrouve
  Akşam/yarın seni görebilirmiyim.
  Pourrai-je vous voir le soir/demain
  Ben de sizi daha iyi tanımak isterdim
  Moi aussij'aurais voulu vous connaıtre davantage
  Benimle çıkmak istermisiniz?
  Voudriez-vous sortir avec moi
  Benimle bu akşam yermisiniz
  Voudriez-vous diner avec moi ce soir
  Birlikte bir şeyler içelin mi
  On peut boire queque chose ensemble
  sizi anlıyorum
  comme je vous comprends!
  Bir şey değil
  II n'y pas de quoi.
  özür dilerim
  je suis désole
  lütfen
  s'il vous plait
  Fransızca öğrenmek istiyorum.
  je désire apprendre le français.
  okulda biraz fransızca öğrendim
  j'ai appris un peu de français a l'école.
  kaç yaşındasınız
  Quel age avez-vous?
  mesleğini z nedir?
  Quelle est votre professin?
  bana bir iyilikte bulanabilir misiniz?
  Pouvez-vous me rendre un service
  ne arzu edersiniz
  Que désirez-vous
  Nasıl istersiniz
  Comme il vous plaira
  Sizi kırmak istemiştim
  Je ne voulais pas vous froisser
  Ne zaman görüşeceğiz
  Quand nous reverrons-nous?
  Nereye gidiyorsunuz
  Qu allez-vous
  Burada türkçe konuşan var mı
  Y a-t-il ici quelgu2un qui parle turc
  beni anlıyormusunuz
  Me comprenez-vous
  Bu ne içindir
  A quoi sert ceci
  Belki başka bir zaman
  Peut-étre une autre fois
  Sana harika bir doğum günü bol başarı
  ve gelecek için dünyadaki bütün şansların senin olmasını diliyorum
  Je vous souhaite un anniversaire merveilleux
  un grand succès et toute la chance dans le monde pour l'avenir.
  bir gün yanina geleceyim bir elimde silah bir elimde gül
  ya o gülü alip benim olursun ya o silahi alip beni vurursun
  un jour je viendrai à toi une arme dans une main une rose dans l'autre;
  soit tu prends la rose et tu es à moi soit tu prends l'arme et tu me tues.
  Gerçek dostlar yıldızlara benzerler
  karanlık çökünce ilk onlar gözükürler..
  Les vrais amis ressemblent aux étoiles
  quand la nuit tombe ils sont les premiers que l'on voit
  jale seni tanıdığım için çok mutluyum iyiki varsın
  jAle je suis très heureux de te rencontrer. C'est bien que tu existes!
  Özlemim içimde bir ateş
  Mon manque brûle au fond de moi
  dün gece seni düşündüm yine ansızın
  Hier soir soudainement j'ai encore pensé à toi
  Sol gözümde bir damla yaş
  Une larme de mon oeil gauche
  Kirpiklerimden süzülüp yanağima aktı.
  s'est écoulée de mes cils pour rouler sur ma joue.
  belki ağlıyordum ama köşe bucak saklandım
  Peut-être que je pleurais mais je me suis caché dans un coin
  Kimse ağladığımı duymasın diye.
  Pour que personne ne remarque mes larmes.
  Dün gece seni düşündüm ansızın
  Hier soir soudainement j'ai pensé à toi
  Akıllı olmaktan uzak delicesine.
  Follement loin d'être raisonnable.
  Seviyorum seni ölürcesine...
  Je t'aime à en mourir...
  Mavişim canım benim
  Mon coeur à moi

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş