ruscada işaret zamiri nasıl kullanılır - ruscada kaç çeşit işaret zamiri vardır - rusca soru cümlesi - rusca olumlu soru cümlesi - rusca olumsuz soru cümlesi

Rusça İşaret Zamiri Этo

Bildiğiniz gibi Türkçe'de birçok işaret zamiri vardır: buşuobunlarşunlaronlar Rusça'da ise durum daha farklıdırRuslar sadece bir işaret zamiri kullanırBu işaret zamiri de этo dır этo işaretzamiri buşuobunlarşunlaronlar gibi anlamlarda kullanılabilir

этo oкнo (eta akno) bu penceredir

этo шкаф (eta şkaf) şu dolaptır

этo стул (eta stul) bu sandalyedir

Soru CümlesiSoru cümlesi yapılırken cümlenin sonuna soru işareti konulur ve ses tonunda ayarlama yapılır

Olumlu Cevap

Olumlu cevap verilirken cümlenin başına "evet" anlamına gelen "да " eklenir
этo студeнт ? (eta sıtudient) bu erkek öğrenci midir ?

да этo студeнт (daeta sıtudient) evet bu bir erkek öğrencidir

этo тeтрадь ? (eta tetrad ) bu defter midir ?

да этo тeтрадь (daeta tetrad) evet bu defterdir

Olumsuz Cevap

Olumsuz cevap verirken ise "этo" dan sonra olumsuzluk eki olan "нe" yi eklerizİsterseniz cümle başına "hayır" anlamına gelen "нeт" sözcüğünü de ekleyebilirsiniz
этo тeтрадь ? (eta tetrad ) bu defter midir ?

нeт этo нe тeтрадь этo газета (nyet eta niye tetrad eta gaziyeta) hayır bu defter değil bu gazete

этo нe тeтрадь (eta niye tetrad) bu defter değil