rus yazıları - rus alfabesi ve okunuşu

А а - a
Б б - be
В в - ve
Г г - ge
Д д - de
Е е - ye e

Ё ё - yo ö
Ж ж - j
З з - zee
И и - i
Й й - y
К к - ke
Л л - le
М м - m
Н н - ne
О о - o
П п - pe
Р р - re
С с - se
Т т - te
У у - u
Ф ф - fe
Х х - ha
Цц - ts
Чч - çe
Шш - şe
Щщ - şçe
Ъъ - (sert işaret)
Ыы - ı
Ьь - (yumuşak işaret)
Ээ - e
Юю - yu ü
Яя - ya