Tepek Tepe
Yatkı Ev yatılan yer
Dodohişça Dudak
T-sün Uzun
Yu Su yu-mak yıkamak
Lı-ık Vatan ili
Tete Dede
Tamazkal Hamam temiz kal
Hogan Kerpiç ev Hopan
Kuşa Kuş
Missigi Mısır
Türe Türe Töre
Hu Hu Hu hu(Selam)
Yanunda Yanında
Aş-köz Yemek
İldiş Dişleme
Atış-ka Ateş