HAİ TO İİE-EVET ve HAYIR

Sore wa kyoukashou desu ka?-şu bir ders kitabı mıdır?
Hai(kore wa) kyoukashou desu.-evet bu bir ders kitabıdır.
İie(kore wa) kyoukashou dewa arimasen.-hayırbu bir ders kitabı değildir.

Kore wa zasshi dewa arimasen ne.-bu bir dergi değildir değil mi?
Haizasshi dewa arimasen.-evetdergi değildir.
İiezasshi desu.-hayırdergidir.

GAWAMO –EDATLAR

Kore wa jishou desu.-bu bir sözlüktür.
Kore wa jishou desu.sore mo jishou desu.-bu bir sözlüktür.şu da bir sözlüktür.

Kore ga jishou desu ka?-bu sözlük müdür?
Jishou wa dore desu ka?-sözlük hangisidir?
Kore ga jishou desu.-bu sözlüktür.
Jishou wa kore desu.-sözlük budur.

Kore wa jishou desu ka.-bu bir sözlük müdür?
(sore wa) jishou dewa arimasen.-(o bir) sözlük değildir.
Kyoukashou desu ka?-ders kitabı mıdır?
Kyoukashou de mo arimasen.-ders kitabı da değildir.
Kore wa nani(nan)desu ka?-bu nedir.
(sore wa) zasshi desu.-(o bir) dergidir.

İSİM TAMLAMASI

Watashi no kuruma.-benim arabam.
Anata no jitensha.-senin bisikletin.
Sensei no megane.- öğretmenin gözlüğü.
Michiko-san no imouto san.-michiko hanımın kız kardeşi.
Moutsuaruto no opera.-mozart’ın operası.
Toruko no ege-kachihou.- Türkiye’nin Ege denizi bölgesi.
Nihon no fuji-san.-Japonya’nın Fuji dağı.
Toukyou no nippon-bashi.-Tokyo’nun Nipponbaşi(semti).
Nihongo no sensei.-Japonca öğretmeni.
Toruko no shinbun.-Türkçe gazete.
İsha no ishikawa-san.doktor İshikawa bey.

Anata no tegami.-senin mektbun.
Otoko no hito.-erkek(büyük kişi)
Onna no ko.-kız çocuk.
Seinen no shachou.-genç patron.
Toruko no Ege-kai-chihou no Manisa machi no mesiru majyunu.- Türkiye’nin Ege denizi bölgesinin Manisa şehrinin Mesir Macunu.